• KD Skåne arrangerade extra partidistriktsårsmöte, 21/11 – 2020

  Kristdemokraterna i Skåne arrangerade lördagen den 21 november höstens sedvanliga extra partidistriktsårsmöte, vilket på grund av coronapandemin var tvunget att hållas helt digitalt.

  Partisekreterare Peter Kullgren gästade via länk och talade om att Sverige är på väg åt fel håll på alldeles för många områden, men att Sverige, och vi, förtjänar bättre. Budskapet var att med Kristdemokraterna vid rodret skulle Sverige komma tillbaka på stadig kurs.

  Det extra partidistriktsårsmötet beslutade bland annat om budget och verksamhetsplan för 2021 samt valde nomineringskommitté inför valet 2022.

  För mer information:

  Alexander Harrison

  Partidistriktsordförande

  alexander.harrison@kristdemokraterna.se

  George Emilson

  Stämmoreferent

  george.emilson@kristdemokraterna.se