• Kristdemokraterna i Skåne höll digitalt partidistriktsårsmöte

  Lördagen den 27 mars höll Kristdemokraterna i Skåne sitt årliga partidistriktsårsmöte med en diger dagordning. På grund av pågående pandemi samlades de cirka 150 deltagarna digitalt via video mötesplattformen Zoom. Under dagen valdes bland annat Maria Berglund till ny partidistriktsordförande, en ny partidistriktsstyrelse valdes, nomineringsriktlinjer och valplan inför valet 2022 fastställdes, samt så behandlades 32 motioner.

  Mötespresidium och tjänstemän gjorde ett mycket gott arbete med att hålla ihop mötet trots det oundvikliga tekniska strul som uppstår med ett så stort digitalt möte. För detta ska de ha en stor eloge.

  Avslutningsvis ska ett stort tack också riktas till avgående partidistriktsordförande Alexander Harrison för hans myckna och engagerade arbete med att leda distriktet de senaste två åren. Det är ett stort och tungt ansvar som Maria Berglund nu övertar.

   

  För mer information:

  Maria Berglund

  Partidistriktsordförande

  maria.berglund@kristdemokraterna.se

   

  George Emilson

  Stämmoreferent

  george.emilson@kristdemokraterna.se