• MINSKA ADMINISTRATIONEN I REGION SKÅNE!

  En överlastad administration hjälper inte sjuka skåningar. Nyligen kunde vi läsa i Kb/NSk att den administrativa personalen i Region Skåne är den personalgrupp som ökat mest sedan 2010. Detta borde bli en ögonöppnare för alla politiska partier.

  Det är hög tid att på allvar ta tag i problemet och dra ner på administrationen i Region SkåneKristdemokraterna vill se en minskning med minst 100 miljoner kronor av de administrativa kostnaderna. Pengar som istället bör användas till att förstärka den patientnära hälso- och sjukvården.Till denna gigantiska tjänstemannaorganisation kommer den tunga administrativa börda som vilar på den vårdnära personalen. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor lägger mer än halva sin arbetstid på dokumentation visar flera rapporter. En läkare i Sverige tar i genomsnitt emot 2,7 patienter på en arbetsdag enligt en rapport från tankesmedjan Timbro. Här ligger Sverige lägst i jämförelse med de 25 länder som ingår i studien.
  Mot en bakgrund där bristen på personal som arbetar nära patienterna gör att cancerpatienter dör i väntan på att få vård och att barn och unga med psykisk ohälsa mår allt sämre i köerna till Barnoch ungdomspsykiatrin är detta särskilt anmärkningsvärt. Skåningarna förtjänar bättre än så.Det gör också vårdens personal. Sjuksköterskor och läkare söker sig sällan till vården för att hålla på med administration. De vill träffa sina patienter och arbeta med kärnverksamheten. En överdimensionerad tjänstemannaorganisation bidrar inte till en bättre och effektivare sjukvård utan snarare till att ytterligare öka arbetsbördan på den vårdnära personalen och kan många gånger leda till att medarbetare väljer att sluta. Att inte få arbeta med det man verkligen brinner för sliter extra mycket på krafterna och vi vet att vår personal redan idag är hårt pressad. Detta är inte alls vad Region Skåne behöver. Personalen ska inte behöva slita ihjäl sig med administrativa uppgifter utan ska kunna lägga all sin kraft och energi på patienterna.
  Om vi kunde ta all den arbetstid som läggs på administration och de kostnader detta medför och istället använda för att människor ska bli friska och må bra, skulle vi få en mycket bättre och effektivare sjukvård. Ingen mår bra av att träffa en stressad läkare som inte har tid att lyssna ordentligt eller en sjuksköterska som redan är på väg till nästa arbetsuppgift. Människor måste få känna sig sedda, bekräftade och trygga i den skånska hälso- och sjukvården.

  Skattepengar måste respekteras för vad de är, nämligen skåningarnas hårt förvärvade inkomst. Vi som styr i Region Skåne har fått det stora förtroendet att hantera dessa pengar och då är det viktigt att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Vi måste hela tiden se över vad pengarna används till så att de inte slösas bort i onödiga utgifter som i stället hade kunnat gå till en bättre hälso- och sjukvård.

  Per Einarsson (KD), gruppledare och regionråd
  Erika Heil Utbult (KD), andranamn i valet till regionfullmäktige för nordöstra valkretsen
  Artikeln publicarades i Kristinastadsbladet och Norra Skåne 17/6 – 2022