• ”Ofta pratar man om särskilda utmaningar gällande psykiatrin för olika grupper men alldeles för sällan lyfts äldre upp.”

  Per Einarssons anförande under budgetfullmäktige 2021:

  Det känns faktiskt roligt att få stå här idag på regionfullmäktige, inte bara är det längesen vi alla träffades fysiskt i denna församling utan idag tar vi också ett beslut om budgeten för 2022. De senaste två åren har prövat oss alla på olika sätt. Först och främst skulle jag vilja tacka all vår fantastiska personal för att allt det arbete ni har gjort under pandemin. Ni har stått inför en fruktansvärt svår uppgift och vi alla är stolta över er. Jag vill också rikta ett tack till skåningar som gjort sitt och följt de olika restriktionerna. Det har varit tufft men tack vare det går vi också nu mot ljusare tider.

  Alliansen med kristdemokraterna lägger fram en budget med mer än 1,7 miljarder kronor till hälso- och sjukvården. Det är viktiga pengar som kommer behövas för många olika satsningar i Region Skåne. Inte minst i efterdyningarna av pandemin. Vi behöver göra allt vi kan för att minska köerna till vården och de 700 miljonerna som vi lägger för att minska köerna i är avgörande för att klara av det.

  Mycket har tidigare sagts från mina allianskollegor som jag inte behöver upprepa men jag vill ändå också bara säga att jag är stolt som kristdemokrat att vi inte höjer skatten denna budget samtidigt som vi ger stora tillskott till sjukvården. Det är lätt att vi politiker står här och diskutera skattenivåer på några ören hit eller dit. Men detta är direkt pengar ifrån alla skånska familjer som jobbar hårt och försöker att få ihop livspusslet. Vi politiker har att ansvar inför dem.— Att göra allt vi kan för att inte ta mer än nödvändigt ifrån deras plånböcker. Det ansvaret tar vi.

  Jag skulle särskilt vilja stanna upp och prata om psykiatrin och den psykiska ohälsan. Det finns stora utmaningar i hela samhället gällande den psykiska ohälsan. Det har vi inte minst sett inom BUP med en stor ökning av remisser och unga som mår dåligt. Det är inte så svårt att gissa att pandemin haft en ännu mer negativ effekt på den psykiska hälsan. Sanningen är den, det finns ingen politiker, ingen budget och inget enskilt förslag som kan lösa detta problem ensamt. Hela samhället måste ta sitt ansvar. För att det är i gemenskaper med andra vi mår som allra bäst. Det är tillsammans med civilsamhället, familjen och genom att alla drar sitt strå till stacken som vi kommer vidare.

  Och även om vi politiker inte kan lösa alla problem i grunden så måste vi också göra vårt. I vår budget får PHH nästan 120 miljoner nya kronor jämfört med 2021, utöver det ska naturligtvis tillgänglighetspengar gå till både den somatiska och psykiatriska vården. Det är en stor satsning som visar att alliansen och kristdemokraterna prioriterar arbetet emot den psykiska ohälsan. Särskilt stolt är jag över den satsningen vi gör på BUP. Där har vi fått stora ökningar i antalet remisser och många fler som behöver vård. I förra veckan kom Folkhälsorapporten från folkhälsoberedningen som också visar just detta. Allt fler unga tjejer och killar mår dåligt. Särskilt bland unga flickor i årskurs 6 har det ökat. Nästan var fjärde flicka i årskurs 6 uppgav att de försökt skada sig själv de senaste året och bland pojkar visar det sig att de i mycket lägre utsträckning pratar med föräldrar eller vänner om sin att de mår dåligt. Här ligger ett ansvar för hela samhället och jag är därför extra stolt att vi kan göra en satsning på BUP.

  Även andra delar av psykiatrin får också satsningar. Jag tänker särskilt lyfta två bitar. Dels beroendevården där vi i alliansen satsar på att stärka Mariamottagningar i Mellersta Skåne och Sydöstra Skåne särskilt. Det är viktigt för att unga med missbruks- och beroendeproblematik ska få den hjälp de behöver samtidigt som vi också satsar på ett kompetenscentrum för beroendevården i Malmö för att bli bättre på att möta och hjälpa människor med en beroendeproblematik. Det tjänar vi alla på. En särskilt viktig satsning för oss kristdemokrater är den vi gör på äldrepsykiatriteam i hela Skåne.  Vi vet att suicidtalen och ensamheten bland äldre är alldeles för hög och vi vet också att det finns särskilda utmaningar i hur äldre reagerar på vissa typer av läkemedel jämfört med andra åldersgrupper. I Helsingborg har det länge funnits en äldrespsykiatrimottagning som varit ett föredöme i detta arbete. Nu satsar vi på att få till särskilda äldrepsykiatriteam i hela Skåne. Det är en viktig prioritering för alliansen och kristdemokraterna.

  Detta är den sista budgeten som vi i alliansen lägger denna mandatperiod. Denna mandatperiod har vi lagt nästan 8 miljarder kronor mer till hälso-och sjukvården, vi har lagt 1 miljard mer till primärvården och visat hur viktigt det är att den prioriteras. Vi gjort stora satsningar på psykiatrin samtidigt som vi hanterat en världsomfattande pandemi. Det finns mycket att vara stolt över. Men vi är inte nöjda än. Det finns mer att göra. Vi vill mer med Skåne.

  Därför yrkar jag bifall till alliansens budgetförslag för 2021.

  Tack!