• Pressmeddelande: Kristdemokrater vill utreda möjligheten att införa hjälpmedelsjour i Skåne

  Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne ska i samarbete med kommunerna utreda möjligheten till en hjälpmedelsjour. Det föreslår kristdemokraterna Per Einarsson, ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden och Lars Thunberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad. Uppdraget ges vid Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämndens möte nu i september.

  – Många rörelsehindrade är helt beroende av sina hjälpmedel. Det är inte rimligt att de ska vara bundna till hemmet, eller till sin säng en hel helg och tvingas ställa in alla planer, om ett hjälpmedel går sönder på en fredag kväll eller lördag. Det ska inte spela någon roll om du har ett funktionshinder eller rörelsehinder. Du ska kunna leva ditt liv och träffa vänner och familj på samma villkor som alla andra, säger Per Einarsson.

  Berättelsen om Mikael Rudesjö (Helsingborgs Dagblad 10 augusti) som blev sängbunden en hel helg har fått de båda kristdemokraterna att reagera och omedelbart ta tag i problemet. Ett första steg är titta på möjligheterna att starta en hjälpmedelsjour och hur detta bäst hanteras framöver.

  – Det borde vara en självklarhet att personer som inte klarar sig utan sina hjälpmedel ska få omedelbar hjälp. Därför är det viktigt att se över så att detta inte händer i framtiden. Hjälpmedel måste finnas tillgängliga även på helger och kvällar. Kommunerna befinner sig oftast nära den enskilde medborgaren och har sin del i ansvaret. Därför är det viktigt att en hjälpmedelsjour eller något motsvarande utreds i samarbete mellan Region Skåne och skånska kommuner. Kristdemokraterna i Helsingborg Stad ser gärna att ett sådant samarbete kommer till stånd, säger Lars Thunberg.

  Kontaktuppgifter:

  Per Einarsson (KD), Ordförande, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne per.einarsson@kristdemokraterna.se

  Tel. 0725-28 84 17

  Lars Thunberg (KD), Ordförande, vård och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad lars.thunberg@kristdemokraterna.se

  Tel. 070-628 43 10