• Pressmeddelande: Kristdemokraterna vill ändra riktlinjerna för vårdcentraler

  Vårdcentraler måste finnas jämnt fördelade över hela Skåne. Idag finns en överetablering i hela västra delen av Skåne och i områden där det lönar sig bäst, medan tillgången till nära vård är betydligt sämre i östra Skåne.

  Det skapar en ojämlik vård för skåningarna och ojämlika villkor för vårdcentralerna. Kristdemokraterna vill ändra i ackrediteringsvillkoren så att fler vårdcentraler etablerar sig i östra Skåne.

  Kristdemokraterna vill införa en fast läkarkontakt till alla Skåningar. För att det ska bli möjligt behövs en god och jämlik tillgång till läkare inom den nära vården i hela Skåne. För att läkarna ska få en skälig arbetsbörda måste ett listningstak införas, alltså en gräns för hur många patienter varje läkare ska ha. Detta är också viktigt för att säkerställa att varje patient får den vård man har rätt till.

  – Alla skåningar har rätt till en god och tillgänglig vård oavsett var man bor. Därför måste vi göra något för att få fler vårdcentraler att vilja etablera sig i alla delar av Skåne. Region Skåne har stora möjligheter att påverka var vårdcentraler väljer att etablera sig. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att alla skåningar ska få en likvärdig och mer tillgänglig vård, säger Per Einarsson, regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

  – Vi måste säkerställa en god arbetsmiljö för läkarna så att vi kan få flera läkare att vilja jobba på vårdcentralerna. Därför är det viktigt med ett listningstak så varje läkare får ett rimligt antal patienter som de ansvarar för. Ett listningstak är nödvändigt för att

  systemet med en fast läkarkontakt till alla skåningar ska fungera, säger Anders Lundström, regionråd för Kristdemokraterna i Region Skåne.

  Kontaktuppgifter:

  Per Einarsson (KD), Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne per.einarsson@kristdemokraterna.se

  Tel. 0725-28 84 17

  Anders Lundström (KD), Regionråd för Kristdemokraterna i Region Skåne anders.lundström@kristdemokraterna.se

  Tel. 0739-62 44 40