• Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet

  Depression bland äldre är så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. De är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta kan vi i KD inte acceptera.

  Drygt var tredje kvinna och var femte man över 77 år lider av ångest och bland äldre är depression så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Äldre är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta är ett mänskligt lidande som vi aldrig får acceptera eller blunda för, anser Kristdemokraterna i Skåne.

  Många äldre har varit med om förluster av vänner, anhöriga eller en livskamrat och bär med sig en stor sorg och saknad. Att mista sitt sociala sammanhang och sitt jobb kan för många innebära att man förlorar en del av sin identitet. Det väcker svåra existentiella frågor till liv och tankar om livets meningsfullhet och den tid man har kvar. Vi kristdemokrater vet att ett välfärdssystem aldrig kan ersätta en vän eller medmänniska, men det finns ändå mycket vi kan göra politiskt för att förbättra livskvaliteten och förebygga psykisk ohälsa bland våra äldre skåningar. I en äldrerapport som Kristdemokraterna i Skåne sammanställt finns 17 konkreta förslag som kan göra verklig skillnad för skåningarna. Att förebygga och ge hjälp vid psykisk ohälsa är en viktig del.

  En vanlig orsak till psykisk ohälsa är ensamhet. Det har visat sig vara en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och skadar oss mer än både stillasittande och dåliga matvanor. Att bryta ensamhet och uppmuntra till fysisk aktivitet är något av det viktigaste vi kan göra för att förebygga psykisk ohälsa. För människor som levt ensamma under en lång tid kan det känna svårt att ta steget ut till nya relationer. Därför vill Kristdemokraterna införa social aktivitet på recept. Detta kan bli den hjälp och vändpunkt många behöver för att få nya vänner och ta sig ur isolering.

  En vanlig orsak till psykisk ohälsa är ensamhet. Det har visat sig vara en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och skadar oss mer än både stillasittande och dåliga matvanor.

  Ett utmärkt sätt att kombinera fysisk aktivitet, bättre matvanor och social gemenskap är Senior Sport School som Region Skåne driver tillsammans med Riksidrottsförbundet och Idrottsutbildarna (RFSISU) i samarbete med flera skånska kommuner. Här får personer över 60 mötas för fysisk träning och lära sig laga god och nyttig mat tillsammans. Det behövs också kvalificerad vård för psykisk sjukdom, allvarlig depression eller ångest. Skåne har endast en mottagning som är specialiserad på äldrepsykiatri, trots att äldre ofta har speciella behov. Som exempel kan nämnas att symtomen ser annorlunda ut vilket kan göra det svårt att ställa en diagnos, att samsjuklighet är vanligare och att äldre kan reagera annorlunda på läkemedelsbehandling. Därför behövs särskild kunskap och kompetens.

  De som vårdas på Äldrepsykiatrimottagningen och heldygnsavdelningen i Helsingborg får hjälp och kan ofta återgå till ett normalt liv. Fler skåningar bör få tillgång till denna framgångsrika vårdform och därför vill Kristdemokraterna att det öppnas fler äldrepsykiatrimottagningar i Skåne. Vi får aldrig acceptera psykisk ohälsa som en naturlig konsekvens av åldrandet. Tillsammans kan vi bryta ofrivillig ensamhet och skapa ett samhälle präglat av gemenskap och medmänsklighet som omfattar alla åldrar.

  Per Einarsson (KD), gruppledare och ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne

  Maria Berglund (KD), ordförande för Kristdemokraterna i Skåne

  Debattartikeln publicerades i Kristianstadsbladet 8/6-2021