• Respektlöst att påstå att Alliansen skulle bygga luftslott

  Genom vår satsning på över 200 miljoner kronor visar Allians för Skåne att vi tar ansvar för psykisk ohälsa. Det är inget luftslott utan riktiga pengar som gör verklig skillnad. I en debattartikel i Kristianstadsbladet den 6 februari anklagar Miljöpartiet Alliansen för Skåne för att bygga luftslott. Detta är minst sagt respektlöst.

  Sanningen är att Allians för Skåne, mitt under en brinnande kris lyckats åstadkomma en historisk satsning på psykiatrin och mot psykisk ohälsa. Detta utan någon skattehöjning och med en bibehållen budget i balans. Allians för Skåne satsar mer än 200 miljoner kronor på psykisk ohälsa i budgeten för 2021. Här ingår bland annat den största satsningen på psykiatrin som gjorts på flera år, inräknat förra mandatperioden. Vi i alliansen frågar oss varför satsningar av det här slaget lyste med sin frånvaro under de alla de år då Miljöpartiet styrde tillsammans med Socialdemokraterna?

  Vad Miljöpartiet inte nämner i sin debattartikel är att de vill finansiera satsningar på psykisk ohälsa med en skattehöjning på 600 miljoner kronor. Detta är pengar som tas från skånska familjer, som redan har det tufft ekonomiskt. Arbetslösheten har ökat, många företag har gått i konkurs i krisens spår och skåningarna har mindre pengar i plånboken än någonsin. I detta läge är det inte ansvarsfullt att sätta ytterligare press på våra medborgare med en skattehöjning.

  Krisen har slagit hårt mot skåningarna på många sätt och särskilt tufft har det varit när det gäller den psykiska hälsan. Ensamheten och isoleringen i covid-19:s spår påverkar oss. De äldre har inte kunnat få besök av sina nära och kära. Gymnasieungdomar har inte kunnat gå i skolan och träffa sina kompisar. Människor har tvingats jobba hemifrån och inte fått träffa sina kollegor. Det har varit nödvändigt och är fortfarande viktigt, men det får konsekvenser som vi ännu inte kan överblicka. Vi människor behöver social gemenskap för att må bra.

  Genom den här historiska satsningen på över 200 miljoner kronor visar Allians för Skåne att vi tar ansvar för psykisk ohälsa. Vi satsar 50 miljoner för att rusta vårdcentralerna att kunna möta människor som upplever oro och ångest i livet och vardagen, den typen av lindrigare psykisk ohälsa som ökar mest. Genom tidiga insatser på primärvårdsnivå kan människor få hjälp i tid innan problemen förvärras. Psykiatrin kan avlastas och inrikta sig på att ta hand om människor med svårare psykiatriska problem och sjukdom. Utöver det satsas 50 miljoner på att korta köerna till neuropsykiatriska utredningar genom upphandling. Psykiatrin får nästan 110 miljoner inklusive uppräkning bland annat för att korta köerna till BUP, stärka Första linjen och En väg in som är psykiatrins primärvård för barn och unga, korta köerna och stärka vuxenpsykiatrin i sydost och till psykiatriforskning. Det är inget luftslott utan riktiga pengar som gör verklig skillnad för skåningarna.

  Per Einarsson (KD), ordförande i psykiatri-, habilitering och hjälpmedelnämnden i Region Skåne

  Charlotte Bossen (C), vice ordförande

  Annsofie Thuresson (M), ledamot

  Debattartikeln publicerades i Kristianstadbladet 12/2 – 2021