• S fokuserar hellre på politiskt spel än vård

  Slutreplik från alliansen gällande Socialdemokraternas debattartikel i KB den 29 december. Socialdemokraterna fokuserar hellre på politiskt spel än att ge fler vård.

  Alliansen instämmer med Socialdemokraterna att de skånska operationsköerna är för långa , liksom de är i hela riket. Det är djupt bekymmersamt. Vår ambition är att ge skåningarna vård i tid, tillgängligheten är ett prioriterat område som drabbats extremt av rådande pandemi. Däremot anser vi det märkligt att Socialdemokraterna å ena sidan skriver att de vill satsa på tillgänglighet, men i verkligheten agerar precis tvärtemot.

  Tillgängligheten till den skånska vården började 2020 gå i rätt riktning, fyra år av ökande vårdköer under S styre började vi rensa upp. Det ledde till att Region Skåne återigen fick ta del av den nationella kömiljarden. Flera viktiga insatser för att få bort köerna sattes igång, som bland annat gemensamma väntelistor och ökad samordning. Kort därefter fick arbetet sättas på vänt till en följd av pandemin. Pandemin har medfört allvarliga konsekvenser för den skånska sjukvården, där viss planerad vård för många patienter har fått ställas in. Det är inte ett roligt beslut för våra tjänstemän. Men dessvärre ett nödvändigt sådant för att hantera den rådande pandemin, den som Socialdemokraterna verkar glömma.

  Socialdemokraterna menar även att Alliansen har staplat statsbidragen på hög och inte använt dem. Det är en sanning med modifikation. Medel har avsatts för att dels ta fram en riktad kösatsning motsvarande 534 miljoner kronor. Vad Socialdemokraterna inte säger är att de gång på gång motarbetar alla de satsningar Alliansen gör för att ta in nya resurser när den egna sjukvården är överbelastad, vare sig det handlar om vårdval eller upphandlingar.

  Alliansen har ändå lyckats få igenom utökade resurser genom upphandling av vissa operationer och utredningskapacitet inom psykiatrin. En del har fördröjts när Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gått samman om att hindra. Till exempel försökte Socialdemokraterna så sent som i veckan sätta stopp för upphandling av sköldkörteloperationer – ett område som är utrett sedan två år tillbaka och där professionen är helt överens om behoven. Parallellt med våra strider för att i kris ta in ökad kapacitet utifrån, har Alliansen möjliggjort för flera sjukhus att snabbare kunna ta till sig utökade uppdrag, det vill säga fler operationer, utan att det ska föregripas av byråkratiska processer. Även detta försökte Socialdemokraterna sätta stopp för.

  Det är fascinerade att Socialdemokraterna upprepar mantrat sparkrav, när de själva har exakt samma effektiviseringskrav i sitt egna budgetförslag. Det är också fascinerande att man inte kan erkänna att effektiviseringskrav handlar om förbättrad produktivitet – och att sjukvården samtidigt får mer resurser än tidigare. Det politiska samtalet mår bättre av intellektuell hederlighet, vi kan endast beklaga att Socialdemokraterna nu väljer att fokusera på politiskt spel.

  Istället för att kasta sten i glashus bör Socialdemokraterna fokusera på det viktiga – att bekämpa pandemins konsekvenser för tillgängligheten med alla medel. Inte minst nu när vår skånska sjukvård är mer belastad än någonsin och situationen är alltmer allvarlig.

  Per Einarsson (KD)

  Regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Gilbert Tribo (L)

  Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Anna Mannfalk (M)

  Regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Birte Sandberg (C)

  Regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Insändaren publiceardes i Kristianstadsbladet 13/1 2021