• Satsning mot psykisk ohälsa.

    Debattartikel: Allians för Skåne gör en storsatsning för att rusta Barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården. Mer än 200 mkr inklusive uppräkning avsätts i budget för 2021 för att hantera psykisk ohälsa i vårt samhälle. Det är den största satsningen på psykiatri Region Skåne gjort på flera år.

    Barn- och ungdomspsykiatrin får ett rejält tillskott för att korta köerna i hela vårdkedjan. Sedan mandatperiodens början har tillgängligheten till ett första besök för barn och unga med psykisk ohälsa förbättrats avsevärt, men det har lett till att många fått vänta för länge på fördjupad utredning och behandling. Allians för Skåne avsätter 12 miljoner kr till Bup för att förbättra tillgängligheten. Utöver det satsas ytterligare 50 miljoner för att minska köerna till neuropsykiatrisk utredning och behandling. Inget barn ska behöva vänta mer än 30 dagar på att få hjälp när de mår dåligt. Vi i alliansen tror att primärvården är lämpligast som första instans för att ta emot personer som söker hjälp vid lindrigare psykiska problem. Genom att höja kunskapen och kompetensen för att hantera psykisk ohälsa på vårdcentralerna kan fler patienter få hjälp direkt, eller efter en snabb och säker bedömning slussas vidare till rätt instans. Därför lägger vi ett tillskott på 50 miljoner kronor till primärvården. Det är genom förebyggande arbete på primärvårdsnivå som vi kan bromsa den negativa utvecklingen och hjälpa människor i tid innan problemen förvärras och kräver tyngre insatser. Vuxenpsykiatrin i Ystad och Simrishamn förstärks med 4 miljoner kronor. Tillskottet ska ge en jämlik vård för denna del av Skåne och korta köerna till vuxenpsykiatrin i Sydost.

    För att gå till botten med psykisk ohälsa och sjukdom och kunna hjälpa de barn, vuxna och äldre som mår dåligt är det viktigt med ökad kunskap och forskning som kan leda till bättre och effektivare evidensbaserad behandling. Alliansen ger därför ett ekonomiskt tillskott till psykiatriforskning. Rättspsykiatrin har fått problem på grund av att allt fler personer döms till Rättspsykiatrisk vård. Det är brist på vårdplatser i Skåne och regionen har fått betala dyra pengar för vård utanför länet. Nu avsätts medel för att öka antalet vårdplatser i Skåne och få ner kostnaderna på sikt. Många skåningar har det tufft när de tvingas hålla social distans och isolera sig på grund av covid-19. Pandemin har haft stor påverkan på det psykiska välbefinnandet hos medborgarna och flera av patientgrupperna inom psykiatrin påverkas i ännu högre grad. Därför är vi i Allians för Skåne glada över att kunna presentera en budget för kraftfulla åtgärder mot psykisk ohälsa och sjukdom, för att på allvar kunna göra skillnad för skåningarna.

    Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelnämnden i Region Skåne.