• Skånska autister får hjälp

  I en debattartikel som publicerats Skånska Dagbladet och Norra Skåne skriver Autism- och Aspbergerförbundet att stödet till personer med autism försämrats.

  Det är en viktig fråga som Autism- och Aspbergerförbundet lyfter upp och det är mycket tråkigt att så många personer med autism runt om i Sverige upplever att stödet försämrats och till och med uteblivit. Detta stöd är något som både kommuner och regioner ansvarar för och här måste vi bli bättre. Personer med autism är den största målgruppen för habiliteringen i Region Skåne, som får flest insatser, och det är viktigt för Alliansen i Region Skåne att detta arbete fungerar.

  Det har naturligtvis varit en stor utmaning att ge stöd under pandemiåret 2020. Habiliteringen har arbetat intensivt för att ställa om och hitta nya arbetssätt för att förbättra situationen för dem med autism som drabbats hårt av pandemin.

  Som exempel kan nämnas att digitaliseringen inom habiliteringen i Region Skåne har haft en otrolig utveckling det senaste året. Redan före pandemin inleddes habiliterande insatser på distans, bland annat genom videomöten, och under 2020 har dessa insatser ökat så mycket som 670 procent. För närvarande ges 30 procent av alla habiliteringens insatser på distans. Detta har enligt patienternas och personalens erfarenheter visat sig vara ett positivt alternativt sätt att arbeta, när fysiska besök inte är möjliga eller måste begränsas. Det blir också en tidsvinst för patienten och de anhöriga när de kan få hjälp i sitt hem istället för att behöva ta sig till en mottagning. Verksamheten har nyligen blivit nominerad till priset Diabasen för detta arbete.

  Bättre samordning och ett personcentrerat arbetssätt kring våra patienter är också en viktig fråga som Allians för Skåne driver. Här vill vi särskilt lyfta upp ett viktigt samverkansprojekt mellan habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin för att utveckla gemensamma mottagningar och team för barn och unga med autism och samtidig psykiatrisk problematik. Detta är ett viktigt arbete eftersom det för personer med autism finns en hög samsjuklighet gällande psykiatrisk problematik. Habiliteringen samverkar också med kommunerna i arbetet med samordnad individuell plan (SIP).

  Samtidigt som det finns utmaningar att hantera vill Allians för Skåne ändå lyfta fram att habiliteringen är en av de verksamheter i Region Skåne som fungerar förhållandevis väl. Det märks bland annat i en hög tillgänglighet. I princip alla barn och vuxna som söker sig till habiliteringen får hjälp inom 60 dagar efter remiss. Detta är ett gott resultat som ligger en bra bit under vårdgarantin på 90 dagar, vilket vi i Allians för Skåne är stolta och glada för.

  Per Einarsson (KD)
  ordförande i psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden

  Charlotte Bossen (C)
  vice ordförande

  Annsofie Thuresson (M)
  ledamot

  Susanne Bäckman (L)
  ledamot