• Sommarlovet ger ledighet från skolan, men inte från det svåra i livet.

  Ensamhet är en stor orsak till psykisk ohälsa bland både unga och äldre. Människor är sociala varelser och behöver gemenskap för att må bra. Att ingå i en grupp är ett grundläggande behov, och att bli utesluten från en grupp kan sätta igång stressreaktioner och ångest som har visat sig vara farligare för hälsan än både stillasittande och rökning. Ändå ökar ensamhet och isolering i flera åldersgrupper. Enligt siffror från SCB saknar 13 procent av svenskarna en nära vän som de kan prata med om vad som helst.

  Ensamheten blir så mycket mer påtaglig när den ställs i skarp kontrast mot sommar, sol och kompisgemenskap. Sommarlovet ger ledighet från skolan, men inte från det svåra i livet. Många är de föräldrar som någon gång har fått höra sitt barn ställa frågorna ”Varför vill ingen vara med mig?” eller ”Vad är det för fel på mig?”. Det är ett par av de svåraste frågorna att höra från ett barn, särskilt när man förstår den smärta som ligger bakom. Ofta finns det inget bra svar.

  Samtidigt som sommaren fortskrider i all sin prakt utanför fönstren lämnas många barn också ensamma och utan vuxenstöd i hem där de lever i utsatthet – med missbruk i familjen, bråk och våld eller ekonomiska problem. När skolan stänger försvinner den dagliga kontakten med trygga vuxna. Fritidsaktiviteterna som kan ge mening och glädje gör sommaruppehåll. När barn har det tufft hemma kan skolan vara en oas och en möjlighet att bli sedd och bekräftad av andra vuxna som de kan prata med och få hjälp av. Många som vuxit upp i familjer med missbruksproblem vittnar om hur bara några minuter om dagen av en vuxens tid har blivit den livlina de behöver för att kämpa vidare trots de svåra förutsättningarna.

  Pandemin har gjort att många barn och ungdomar tillbringat mycket tid hemma. Samtalen har blivit betydligt fler till Bris och andra stödlinjer som drivs av frivilligorganisationer. Remisserna till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Skåne har ökat med 60 procent om man jämför perioden januari till maj 2021 med samma period 2018 enligt BUP:s egna siffror. Enligt rapporten Psykiatrin i siffror har antalet unika patienter per 100 000 invånare ökat med 18 procent sedan 2018. Den psykiska ohälsan, särskilt hos barn och unga, har blivit ett utbrett samhällsproblem.

  Det finns många olika teorier om orsakerna till den ensamhet och psykiska ohälsa som vi ser allt mer av i Skåne. Det finns också många olika förslag till lösningar. Men något som de flesta studier pekar på är att det behövs en kraftsamling från hela samhället om problemen ska minska. Det behövs samverkan och samarbete mellan alla vuxna som möter unga i deras vardag. Det behövs insatser från både skolan och elevhälsa (skolhälsovården), från regionens hälso- och sjukvård och från civilsamhället och föreningslivet. Men det är inte hela lösningen.

  Vi kristdemokrater vet att relationer mellan människor inte är något som kan åtgärdas genom politiska beslut. Det som behövs är ett mänskligare samhälle där varje enskild person är villig att bidra till en samhällsgemenskap präglad av tillit och ansvarstagande. Vi behöver alla tillsammans hjälpas åt för att se och uppmärksamma de barn och unga i vår närhet som inte får uppleva en sommar full av sol, bad, kompisgemenskap och avslappnad samvaro med familjen.

  SKRIBENTERNA

  Per Einarsson, regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne samt ordförande i regionens psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.

  Maria Berglund, ordförande för Kristdemokraterna i Skåne.

  Torsten Elofsson, vice ordförande för Kristdemokraterna i Skåne.