• Vi behöver fler familjecentraler i Skåne

    DEBATTARTIKEL: Kristina Hessing Nilsson, du har alldeles rätt. ”En familjecentral är ett helt klart undervärderat redskap” och vi kan inte mer än hålla med dig. Fler skånska kommuner behöver familjecentraler för att stärka och utveckla föräldraförmågan. Kan vi stötta föräldrarna genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom förebyggande har vi vunnit mycket. Därför blir vi glada att du lyfter detta viktiga arbete och visar på de många fördelar som finns med familjecentraler.

    Region Skåne har som mål att minst en familjecentral ska finnas i varje kommun, när ett sådant intresse finns från kommunens sida. Allians för Skåne har under mandatperioden lagt fram en ambitiös plan och på den borde Höganäs passa in i. I budgeten och inriktningen för 2021 som Allians för Skåne presenterade i förra veckan står det specifikt: ”Region Skåne ska stödja utvecklingen av familjecentraler, med särskild kompetens att främja barns hälsa, i samverkan med intresserade skånska kommuner.” Höganäs kvalificerar sig och naturligtvis får vi titta närmare vilka förutsättningar som finns. Men ambitionen är tydlig. Det blir fler familjecentraler i Skåne när Allians för Skåne och Kristdemokraterna är med och styr.

    Familjecentralen är en viktig och unik verksamhet som ger goda förutsättningar för olika professioner att samarbeta för barnets bästa. En plats för alla, som blir en mötesplats som erbjuder stöd och ger goda möjligheter till social gemenskap för föräldrar och deras barn. Vi behöver fler familjecentraler i Skåne.

    Anders Lundström (KD) regionråd.
    Pia Lidwall (KD) 1:e vice ordförande, Höganäs Kommun.