• Vi vill alla få till långsiktigt hållbara lösningar i vården

  Svar på insändare: Skåningarna har rätt att förvänta sig god, tillgänglig och trygg vård när de blir sjuka och behöver hjälp, stöd och råd, oavsett om det på 1177.se, via en fast läkarkontakt på sin vårdcentral eller på sjukhusens akutmottagningar. Det är viktigt att kunna lita på att Region Skåne och Helsingborgs lasarett sätter in rätt resurser, på rätt plats, till rätt patienter.

  Jag kan inte mer än hålla med Vårdförbundet och dess representanter att det är ett rimligt krav för att upprätthålla tilliten till sjukvården och välfärdsambitionerna vi alla står bakom. Både den politiska sjukhusstyrelsen och sjukhusledningen är oroliga, men också fast beslutna att få till långsiktigt hållbara lösningar för både patienter och personal. Frågan är inte då om det är ett problem, utan hur och vilket sätt vi löser det tillsammans. Problemen är komplexa, det kommer inte finnas en enskild åtgärd som löser allt, men jag uppfattar att alla parter är engagerade och lösningsfokuserade.

  Det är också viktigt att påtala att det inte endast handlar om akutmottagningens kapacitet att ta emot vårdsökande, utan också handlar också om hela lasarettets förmåga att hantera patientflöden på ett effektivt och klokt sätt, så att helheten fungerar. För om det finns stopp i patientflöden inom nordvästra Skåne och stundtals även i hela Skåne kommer det oframkomligt drabba akutintaget och dess kapacitet.

  Vi måste våga se helheten och att alla delar måste fungera, inom Helsingborgs lasarett men också inom hela Region Skåne. Vi har alla ett ansvar att göra vår del av arbetet så att det blir drägliga förhållanden för patienter och personal. Så mitt svar till de fackliga företrädarna är tydligt och enkelt: Jag håller med och kommer göra min del såsom ordförande för Helsingborgs lasarett och regionråd.

  Låt oss tillsammans fortsätta det arbete som sjukhusstyrelsen inledde 2019 med att förbättra tillgängligheten, skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar och växla upp det intensiva personalpolitiska arbetet som sker med att behålla och rekrytera personal. Det är inte på långa vägar färdigt, men vi har stakat ut en väg med både kortsiktiga och långsiktiga mål i syfte att Helsingborgs lasarett ska vara ett akutsjukhus som alla kan vara stolta över.

  Anders Lundström, ordförande för Helsingborgs Lasarett och regionråd för Kristdemokraterna