• Skänker pengar till ideella organisationer

    Kristdemokraterna Timrå utmanade idag, 3 september, de andra partierna att skänka det man får in på valstugan till en eller flera lokala ideella organisationer.

    Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom ökade bidrag till föreningslivet i Timrå, minskad statlig styrning, utvidgad avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och genom fortsatt momsfrihet för ideella föreningar.

    Kristdemokraterna skänker det partiet får in på försäljningen av valstugan till LP-kontakten Timrå och Timrå SOK. Föreningarna får dela lika mellan beloppet som kommer in dock minst 5 000 kronor till vardera förening.