• Ungdomsarbetslösheten i Timrå fortsätter öka

    Ungdomsarbetslösheten i Timrå debatterades livligt på fullmäktige den 21 maj. Mer behöver förstås göras det är alla överens om, inte minst på det lokala planet. I Timrå har ungdomsarbetslösheten ökat avsevärt de senaste åren och är nu näst högst bland länets kommuner, långt över riksgenomsnittet.

    Som vanligt skylle majoriteten ifrån sig och hävdar att allt är: ”regeringens fel”. Det är förvisso sant att ungdomarbetslösheten inte gått ner de senaste åren, trots insatser i form av exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och nystartsjobb. Alliansregeringens politik har dock lett till att ett par hundra tusen jobb skapats (se här) och att en större andel av befolkningen nu är sysselsatt.

    Den höga arbetslösheten visar sig också i form av att allt blir i behov av kommunens stöd för sin försörjning. Kostnaden för försörjningsstöden (socialbidragen) inklusive introduktionsersättning i Timrå nära på fördubblades mellan 2006 och 2010. Som jämförelse kan nämnas riket som helhet 32,7 procent och länet 32,6 procent. De två första kvartalen 2011 ökade bidragen ytterligare 17 procent jämfört med motsvarande period året före. I riket var ökningen endast 2 procent och i länet 3. Statistiken finns att läsa ingående på socialstyrelsens webbplats. Ökningen har också fortsatt under andra hälften av 2011 och framåt.

    Vi anser att man ska sluta skylla ifrån sig och sticka huvet i sanden. Ta itu med utanförskapet NU! Målsättningar för ungdomsarbetslöheten och utanförskapet behöver sättas upp och så får man aktivt jobba mot dessa mål på olika sätt.