• Ny kollektivtrafikmyndighet bildad

    Den 1 januari 2012 bildades den nya kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län beroende på att en ny lag träder i kraft. Myndigheten ersätter Västernorrlands läns trafik AB.

    Någon skillnad bli det inte för resenärerna och den skattefinansierade trafiken kommer fortsättningsvis drivas av den nya myndigheten och upphandlas på det sedvanliga sättet. Den nya lagen gör det möjligt för den som vill att köra busstrafik i linjetrafik på kommersiell grund utan bidrag på såväl korta som långa sträckor. Det lär dock knappast finnas något intresse i vårt län för sådan trafik, däremot kan man hoppas att förändringen ger ett ökat politiskt engagemang så att kollektivtrafiken så att i Timrå kan utvecklas.

    Skönsviksborna saknar buss sedan linje 609 går E4 istället för Norra vägen och pluslinjen 630 går lite varstans i Timrå men inte så ofta. Den som brukar åka den vet nog vart den går och när, men för andra är det inte lätt. Det finns alltså en hel del att göra framöver. Kristdemokraterna har tre representanter i den nya myndigheten.