• Trygghetsarbetet får inte ignoreras mera!

    Trygghetsarbetet i vår kommun är ett enormt viktigt men tyvärr ganska bortglömt område. Kommunen borde känna ett större ansvar för detta och ta initiativ till fler medborgardialoger. Får politiker höra vad folk upplever och känner så kan de inte längre förneka att det förekommer otrygghet ute på byn.

    Nu handlar trygghet inte bara om att vara trygg utomhus utan också man ska kunna vara trygg i olika sammanhang. Vi behöver ett krafttag mot mobbning och utanförskap i skolan och stärka tryggheten för äldre genom att satsa på att stärka den sociala gemenskapen och miljön på våra äldreboenden.