• Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna i Timrå bekräftat

    Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna och Timråpartiet bekräftades på fullmäktige igår (den 30 oktober 2018). På första kommunfullmäktigesammanträdet för mandatperioden stod, förutom ett antal andra frågor, val till fullmäktiges och valberedningens presidium.

    Alliansen i Timrå (M, C och KD) hade nominerat Centerpartiets Anita Hellstrand till 2:e vice ordförande i fullmäktige. Liberalerna förklarade i talarstolen att man nominerar Björn Hellqvist. Detsamma gjorde Sverigedemokraterna. Det blev därför sluten omröstning om posten, vilket slutade med att Björn Hellqvist vann med 12 röster mot 11 för Anita.

    Värt att notera är att posten, som 2:e vice ordförande i fullmäktige, inte är en post som Liberalerna vunnit på att samverka med Sverigedemokraterna och Timråpartiet. Björn fick erbjudande om att få posten när Liberalerna ännu var med i Alliansen och förhandlade med oss andra om oppositionens poster i kommunen. När han fick erbjudandet var dock posten inte längre lika intressant och viktig varpå det blev Anita som kom att föreslås från Alliansen.

    Under mötet förelåg också val till presidium i valberedningen. Här hade Alliansen (M, C och KD) nominerat Tony Andersson. Timråpartiets Robert Thunfors förklarade i talarstolen att han själv nomineras av sitt parti till denna post. Efter sluten omröstning vann Tony Andersson med 13 röster mot 12.


    Vill du se webbsändningen av fullmäktigesammanträdet eller ett tidigare sammanträde så hittar du dessa på följande sida: http://www.timra.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/webbsanda-sammantraden-fran-kommunfullmaktige/