• Skolan och barnomsorgen behöver mer resurser!

    Skolan går på knäna, Timrå kommun hamnar allt längre i jämförelser med andra kommuner.

    Majoritetens snåla budgetar visar sig i form av låga resultat i skolan. Över 40% av eleverna uppnådde inte målen i alla ämnen 2011 i grundskolan. Och bara 72% av eleverna hade fullföljt sin gymnasieutbildning efter 4 år! Lärarna ska inte klandras, hela 92% har pedagogisk högskoleexamen, långt över riksgenomsnittet.

    Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna, har vi kristdemokrater i flera år jobbat för att ge skolan och barnomsorgen de resurser som behövs för att förändra läget. Årets budget innebär att vi förstärker vi barn och utbildningsnämnden med 30,7 miljoner, att jämföra med Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetuppräkning på 17,9 miljoner utöver ursprunglig tilldelad ram på 5,6 miljoner.

    Hur långt räcker då pengarna för alternativen? För att täcka förvaltningens beräknade kostnadsökningar krävs 13,5 miljoner därtill innebär lärarnas löneavtal att det krävs minst ytterligare 6 miljoner. Sedan har nämnden ett beräknad budgetunderskott för 2012 på 6,5 miljoner. Kör man alltså på som vanligt krävs minst 26 miljoner med oförändrad verksamhet. Räknar man på detta sätt innebär majoritetens budget ytterligare nedskärningar på 3 miljoner. Med Allianspartiernas budget hade skolans verksamhet kunnat förstärkas med närmare 6 miljoner kronor.