• Krafttag mot mobbning nedröstad

    Krafttag mot mobbning nedröstad. Mobbning och utanförskap retar oss. Vi tycker det är viktigt att man verkligen tar itu med saken från politiskt håll.

    Det är fantastiskt när eleverna själva, som på Böle skola, själva tar initiativ till att få ihop pengar till att utbilda lärare och elever i antimobbningsarbete. Men ska inte detta vara något som ligger politikerna på högsta nivå i intresse, tyvärr inte i Timrå…

    Och när man väl kommit dit och ska utveckla likabehandlingplanerna så är det väl ändå en självklarhet att man har ett ordentligt underlag i form av en undersökning om problemens omfattning och orsak vad gäller mobbning, utanförskap och orättvisa behandlingar, nej inte i Timrå…

    Det är dags att vi skapar ett gladare och bussigare Timrå.