• Y:et, som under åren kostat miljontals kronor, skrivs ned till 1 kr

    Nu skriver kommunen ned det bokförda värdet på Y:et till 1 kr. Y:et av Bengt Lindström, kom till under socialdemokratiskt styre 1995 och har under årens lopp kostat skattebetalarna många miljoner kronor.

    Skulpturen, som är gjord i betong, väger inte mindre än 700 ton och invigdes 3 september 1995 intill Trafikplats Midlanda på E 4. Byggkostnaden lär ha varit uppemot en 30 miljoner. Kostnaden stod kommunen och olika företag. De årliga kostnaderna inklusive avskrivningar har senaste åren varit strax under en miljon kronor PER ÅR!

    Underhållet av skulpturen har inneburit stora kostnader under årens lopp. De senaste åren har kostnaden legat på dryga 800 000 kronor per år. Länsstyrelsen har nu också visat intresse att kulturminnesmärka skulpturen. Det är dags att kommunen avyttrar Y:et på något sätt.