• Motion: Inför 100-lappen i Timrå!

  Timrå 2013-04-10
  Motion till kommunfullmäktige i Timrå av Henrik Sendelbach

  Sundsvalls kommun införde seniorkortet, populärt kallad ”100-lappen” den 14 augusti 2011. Kortet är giltigt för bussresor inom hela Sundsvalls kommun.

  Kommunala pensionärsrådet i Timrå (KPR) beslutade den 3 oktober 2011 att lyfta frågan om att införa 100-lappen i Timrå.

  24 januari 2012 behandlades frågan i Kommunstyrelsen (Dnr KS/2011:259), som valde att passa frågan vidare till Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) för att undersöka möjligheterna om en länsövergripande överenskommelse kring frågan. Någon sådan har inte blivit av och det har nu gått över 2 år sedan dess. Man kan utgå ifrån att det inte kommer att bli ett länsövergripande seniorkort och att det därför blir upp till varje kommun att införa ett sådant.

  KPR:s önskemål var förutom att införa ett seniorkort med liknande regler som i Sundsvalls kommun, att kortet inte bara skulle gälla resor inom Timrå kommun utan även för kommunöverskridande resor med linje 609, 611 och 201 mellan Timrå och Sundsvall samt kompletteringstrafik som körs med taxi.

  Ett införande av seniorkortet skulle för kommunen innebära en kostnad i form av minskade intäkter då detta kort är billigare än ett vanligt reskort. Får vi fler att välja kollektivtrafiken motverkas dock denna intäktsminskning något då fler reskort säljs (se bilaga 1).

  För Sundsvalls kommun är den totala nettokostnaden enligt KTM:s budget 2014 drygt 700 000 kronor, vilket motsvarar 2,8 procent av de totala biljettintäkterna exklusive skolbussar (se bilaga 2). 2,8 procent av Timrå kommuns totala intäkter exklusive skolbussar är inte ens 100 000 kronor. Detta kan jämföras med kommunens totala budget på omkring 1 miljard kronor. Även om det så skulle vara dubbelt så hög andel äldre som åker kollektivt i vår kommun så kommer kostnaden inte ens passera 200 000 kronor. Det är alltså inte en pengafråga att införa ett seniorkort utan en fråga om politisk vilja.

  Det ska inte kosta en pensionär mer än 100 kronor per månad att åka buss obegränsat. En bussig tanke är det också att ge våra ungdomar ett ungdomskort till samma pris och med samma villkor som seniorkortet.

  Vi yrkar att:

  • Införa ett seniorkort för 100 kronor per månad med samma villkor som idag gäller i Sundsvalls kommun fast gällande inom Timrå kommun.
  • Utreda möjligheterna och kostnaderna för att utvidga kortets giltighet i enlighet med Kommunala Pensionärsrådets önskemål att kortet ska gälla för kommunöverskridande bussresor på linje 609, 611 och 201 mellan Timrå och Sundsvall och att det ska gälla för kompletteringstrafik som körs med taxi.
  • Utreda möjligheterna och kostnaderna för att införa ett ungdomskort till samma pris och med samma villkor som seniorkortet.

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna