• Gör Y-et till en knutpunkt för turismen

    Timrå behöver få till en ordenligt lösning av Y-et och området däromkring. Y-et borde göras till en knutpunkt för turismen i vår del av Medelpad. Idag har man satt kravallstaket runt Y-et för det är risk att det faller ner delar. Så har det blivit för att man från den politiska majoriteten inte brytt sig om att underhålla konstverket. Detsamma gäller kommunens egna kulturreservat Lögdö bruk. Det står också och förfaller.
    Vid sidan om Y-et behöver vi också förbättra tillgängligheten till det vackra Skeppshamn och kommunens naturreservat där. Alla ska kunna besöka Skeppshamn utan att behöva mötas av hinder eller begränsningar på vägen dit.
    Vi kristdemokrater anser att det måste bli ett förändring nu – då vi ännu har något kvar som är värt att bevara.