• Vänd Timrå mot havet!

    Timrå har en underbar och vacker havskust, en naturtillgång som inte nyttjas fullt ut.

    På många håll ser det mer ut som ett industriområde än, som det skulle kunna vara, ett friluftsområde. Kuststräckan mellan Vivstavarv och Östrand skulle kunna bli mycket trevligare om ångtuberna där, kunde kamoufleras. Vårat unika Deltaområde ska förvaltas men också synliggöras mer för allmänheten, bl.a. genom att skylta upp bättre.

    Järnvägens sträckning är en viktig faktor för Timrås framtid! Vi arbetar för att sträckningen ska bli så bra som möjligt, för så många som möjligt i vår kommun.