• Interpellation: LSS och funktionsnedsatta i Timrå

  Interpellation till socialnämndens ordförande i Timrå kommun.

  2016 beslöt er regering att försämra LSS genom att förändra regleringsbrevet till Försäkringskassan. Det hette bland annat att man skulle ” bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. När reaktionerna mot detta blev för stora bestämde de rödgröna sig för att stoppa omprövningar, men de hårdare riktlinjerna, de fick ligga kvar och har lett till stora försämringar.

  Det sades då att ”i väntan på den stora LSS-utredningen skulle man känna trygghet i sin personliga assistans, och alla omprövningar fryses främst fram till hösten 2018”.

  Nu är denn stora utredning klar. Och med den så har tryggheten blåst bort och gått över till att vara en klump i halsen. I utredningen föreslås att barn under tolv år och äldre över 80 år helt ska förlora rätten till assistans.

  Om förslagen till ytterligare försämringar av LSS genomförs, kan det vara värt att påminna sig om att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) som efter ratificering trädde i kraft i Sverige 2009. Den beskriver funktionsnedsattas utsatthet och diskriminering men anger också rättigheter som de ratificerade länderna bundit sig att hålla, därbland finns rätten till assistans.

  Vi kristdemokrater vill att alla ska få det stöd och den assistans de behöver och undrar därför:

  • Hur många har hittils drabbats i Timrå kommun av LSS-försämringarna?
  • Vad har kommunen gjort för dem som förlorat eller nekats assistansersättning på grund av regeringspolitiken?
  • Vilken beredskap ser du att kommunen har om det blir ytterligare försämringar? Är det att tvångsplacera funktionsnedsatta på äldreboenden?
  • Hur ser kommunen på konventionen? Har kommunen, eller åtminstone Socialförvaltningen, på något sätt arbetat in den i sin verksamhet?

  Henrik Sendelbach
  Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige