• Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och unga viktiga. I budgeten läggs totalt 1 miljon på sommarjobb och vi satsar 9,45 miljoner utöver den tilldelade ramen på förstärkningar inom skola och barnomsorg vilket kan jämföras med socialdemokraternas budgettillskott på 7,85 miljoner kr.

  Försörjningsstöden har ökat under ett par år, ändå är de långt under de nivåer som var i slutet av 1990-talet. Vi avsätter 14 miljoner kronor till dessa vilket är samma belopp som S och V avsätter i sitt budgetförslag.

  Efter ett antal år med väldigt låg investeringsnivå blir det nu ett hopp uppåt. I investeringsbudgeten avsätter vi totalt 82,7 miljoner för 2012. Av dessa går 43 miljoner som planerat till Sörbergeskolan. 450 tusen kr satsas på upprustning av lekplatser och utemiljöer, därtill har vi i plan sammanlagt 1 miljon för 2013 och 2014. Vi tidigarelägger gång/cykelvägen från Nyvivsta till Terminalvägen då vi anser denna investering enormt viktig då den nya skolan snart tas i bruk och elever behöver en trygg och säker väg till denna. Spontanidrottsplatser vill vi också ha i Söråker och Mariedal. Totalt 1 miljon är avsatta 2012 och ytterligare 1 miljon i plan 2013.

  Centrumutveckling i Timrå får 5 miljoner. Vi anser att detta räcker för att fräscha upp torget i Timrå. S och V har avsatt inte mindre än 12,5 miljoner. Vi i Alliansen tycker istället att det är dags att satsa även på andra områden. Därför har vi avsatt totalt 7,75 miljoner till Centrumutveckling i Söråker och Sörberge åren 2012-2014.

  För att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i Timrå avsätter vi 1 miljon kronor utöver ram till investeringar i Digitala vägskyltar och 16,5 miljoner för bland annat infrastruktur i Söråkersområdet. Näringslivskontoret tillförs också 1,5 miljoner utöver den först tilldelade ramen.