• Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna i Timrå bekräftat

  Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna och Timråpartiet bekräftades på fullmäktige igår (den 30 oktober 2018). På första kommunfullmäktigesammanträdet för mandatperioden stod, förutom ett antal andra frågor, val till fullmäktiges och valberedningens presidium.

  Alliansen i Timrå (M, C och KD) hade nominerat Centerpartiets Anita Hellstrand till 2:e vice ordförande i fullmäktige. Liberalerna förklarade i talarstolen att man nominerar Björn Hellqvist. Detsamma gjorde Sverigedemokra...

 • Timråkratin i Timrå verkar bestå

  Den 18 juni hade Miljö- och byggnadsnämnden ett sammanträde där man beslutade riva logen på Lögdö kulturreservat. Till detta hade vår nya ersättare inte kallats och därmed inte heller fått några handlingar. På senaste kommunfullmäktige valdes vår nya ledamot in i nämnden. Det fanns gott om tid att kalla vår nya ledamot och vi hade till och med före fullmäktige gett alla nödvändiga kontaktuppgifter. Kanske var det ett medvetet val för att slippa motstånd? Sammanträdet har nu över...

 • Lögdödagen idag

  Idag var vi på Lögdödagen med vårt kampanjtält och informerade om vår politik. Vi bjöd även intresserade på kaffe och bullar samt godis.

 • Gör Y-et till en knutpunkt för turismen

  Timrå behöver få till en ordenligt lösning av Y-et och området däromkring. Y-et borde göras till en knutpunkt för turismen i vår del av Medelpad. Idag har man satt kravallstaket runt Y-et för det är risk att det faller ner delar. Så har det blivit för att man från den politiska majoriteten inte brytt sig om att underhålla konstverket. Detsamma gäller kommunens egna kulturreservat Lögdö bruk. Det står också och förfaller. Vid sidan om Y-et behöver vi också förbättra tillgängligheten till det vac...
 • Trygghetsarbetet får inte ignoreras mera!

  Trygghetsarbetet i vår kommun är ett enormt viktigt men tyvärr ganska bortglömt område. Kommunen borde känna ett större ansvar för detta och ta initiativ till fler medborgardialoger. Får politiker höra vad folk upplever och känner så kan de inte längre förneka att det förekommer otrygghet ute på byn.

  Nu handlar trygghet inte bara om att vara trygg utomhus utan också man ska kunna vara trygg i olika sammanhang. Vi behöver ett krafttag mot mobbning och utanförskap i skolan och stärka try...

 • Massor att göra inom skolan och barnomsorgen

  Det finns massor att göra inom skolområdet. Barngruppernas storlek i förskolan behöver minska och så ska kommunen erbjuda öppen förskola. Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Ett aktivt arbete mot såväl mobbing som annan kränkande behandling behövs.

  Vi ser med oro på den bristande jämställdheten i skolan. Ett exempel på detta är att i åk 9 uppnådde 80 procent av flickorna kunskapskraven i alla ämnen 2017, för p...

 • Här är vår valsedel i kommunalvalet 2018

  18 namn blev det på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige i Timrå 2018. Det är ett namn mer än i förra valet. Jämfört med andra partier så är det nåt namn färre än vad Timråpartiet och Liberalerna har på sin lista i år, men å andra sidan betydligt fler än vad Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna fick ihop och faktiskt mer än dubbelt så många som Miljöpartiet.

  Så här ser listan ut:

  1 Henrik Sendelbach, Östrand 2 Sven-Åke Jacobson, Edsgården 3 Ingr...

 • Interpellation: LSS och funktionsnedsatta i Timrå

  Interpellation till socialnämndens ordförande i Timrå kommun.

  2016 beslöt er regering att försämra LSS genom att förändra regleringsbrevet till Försäkringskassan. Det hette bland annat att man skulle ” bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. När reaktionerna mot detta blev för stora bestämde de rödgröna sig för att stoppa omprövningar, men de hårdare riktlinjerna, de fick ligga kvar och har lett till stora försämringar.

  Det sades då att ”i väntan på den...

 • Motion: Hemtagningsteam – En trygg övergång från sjukhusvistelse

  Ett ökat omsorgsbehov uppstår ofta, tillfälligt eller permanent, efter en sjukhusvistelse. Behovet är störst hos multisjuka äldre, personer med svåra kroniska eller återkommande sjukdomar samt personer som drabbats av en allvarlig olycka.

  Den nya livssituationen medför ofta en stress för både patient och anhöriga. För att skapa trygghet och god omsorg efter hemgång krävs därför en effektiv samordning mellan kommuner och landsting. Tyvärr brister samordningen ofta vilket leder till ökad...

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...