• Nya Sörbergeskolan – skenande kostnader?

    Vi har varit oroliga för att kostnaderna ska skjuta i höjden – kanske ett nytt Himlabadet som i Sundsvall?
    Under året har vi därför agerat för att hålla koll på utvecklingen. På kommunstyrelsen 16 augusti begärde vi att få en återrapportering av hur byggkostnaderna ligger. På kommunstyrelsen i september fick vi svar. Totalentreprenaden är kalkylerad till 105,6 miljoner kr och budgeten sägs kunna hållas.