• Kommunen avstår sin säkerhet med bästa rätt

    Timrå IK har tillfrågan kommunen om man kan tänka sig avstå bästa rätt på de pantbrev kommunen har kopplade till klubbens skuld för arenan man köpte av kommunen 2003. Att ha den bästa rätten innebär att man är den främsta fordringsägaren i det fall den man lånat ut till kommer på obestånd. Frågan behandlades på kommunfullmäktige den 26 november. Vi kristdemokrater yrkade man ska ta ansvar för kommunmedborgarnas skattemedel och få en överblick över riskerna innan man tar ställning. Detsamma gjorde Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna. Det handlar alltså inte om att avslå frågan utan att göra det mest ansvarsfulla och skaffa sig en helhetsbild över frågan.

    Att kommunen har bästa rätten innebär för Timrå IK att det är svårare att få lån av banken så för klubben är det enbart en fördel att genomföra förändringen.

    För kommunen innebär ett avsägande att om klubben mot all förmodan skulle komma på obestånd kommer bankerna ta över arenan och kommunen får göra en avskrivning på skulden och därtill köpa tillbaka arenan av bankerna för att kunna ha fortsatt verksamhet där. Att avstå förändringen innebär dock en högre risk att klubben kommer just på obestånd, och då får man kanske arenan som kvittning mot den fordran man har beroende på vilket värde Arenan kan tänkas ha. Kostnaden blir mindre men risken högre. En riskkalkyl skulle kunna ha gjorts men nu valde en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att gå vidare med frågan direkt.

    Beslutet innebär att bästa rätten nu släpps under förutsättning att klubben lyckas få förmånliga lånevillkor av bankerna och att kommunstyrelsen i fortsättningen får hantera frågan.