• Massor att göra inom skolan och barnomsorgen

    Det finns massor att göra inom skolområdet. Barngruppernas storlek i förskolan behöver minska och så ska kommunen erbjuda öppen förskola. Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Ett aktivt arbete mot såväl mobbing som annan kränkande behandling behövs.

    Vi ser med oro på den bristande jämställdheten i skolan. Ett exempel på detta är att i åk 9 uppnådde 80 procent av flickorna kunskapskraven i alla ämnen 2017, för pojkar var motsvarande siffra inte ens 70 procent. Det här behöver man ta tag i, analysera och åtgärda.