Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS

Under tisdagen besökte Stefan Svensson och Pernilla Wendesten stiftelsen Kyrkans SOS. Där träffade de verksamhetschef Bo Erlandsson och styrelseordförande Tomas Rosenlundh. Det blev ett två timmar långt samtal om den ensamhet som finns i samhället, men också hur ideella krafter kan vara till hjälp och stöd för människor i kris.

Kyrkan SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. De arbetar dels med samtalsjour via telefon och digitala brev, bemannade av volontärer, dels med Kyrkans nätvandrare där församlingsanställda chattar med ungdomar över hela Sverige.

Huvuduppdraget är att erbjuda hjälp och själavård till människor i akut kris, för att de som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa och suicid ska ha fler att dela det svåra med.

Kyrkans SOS bedriver ett fantastiskt arbete – den ideella sektorn har stor betydelse för många människor samt bidrar till ett varmare samhälle.

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer