S vill plundra regionens viktiga pensionspengar

Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl.
Socialdemokraterna vill ta över en halv miljard från regionens pensionspengar och riskerar de anställdas framtida pensioner. De olika lönesatsningarna från socialdemokratin kan allt mer liknas vid sagan om Mäster Skräddare.
Läs merGrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

Pressmeddelande-
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 – 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018.
Läs mer


Låt vårdpersonalen göra det de är bäst på

Insändare GöteborgDirekt  – Magnus Berntsson
Under de senaste decennierna kan man skönja bland annat två utvecklingsspår inom svensk hälso- och sjukvård. Dels har vården blivit alltmer specialiserad och medicinsktekniskt avancerad. Dels har tidigare yrkesgrupper som vårdbiträden, vaktmästare och andra servicefunktioner reducerats eller helt försvunnit.
Läs mer


Inför besöksförbud på sjukhus för hotfulla personer

Debattartikel GT – Andreas Carlsson, Magnus Berntsson och Hampus Hagman
Både personal och patienter har rätt till en trygg vårdmiljö. Kristdemokraterna föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus för de som hotar säkerheten för personal och patienter. Vi vill bland annat höja straffet för våld mot tjänsteman till minst sex månaders fängelse och införa det nya brottet våld mot alarmeringspersonal.
Läs mer


Regionens anställda allt nöjdare

Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl.
Den politiska ledningen i regionen arbetar för en fortsatt minskning av sjukskrivningarna och kommer utöka friskvårdsbidraget i en satsning för att förbättra den långsiktiga hälsan för medarbetarna.
Läs mer


Vi tar ansvar för vår personal

Debattartikel Markbladet – Conny Brännberg och Lars-Inge Andersson 
För oss kristdemokra­ter är frågor om vård och omsorg mycket angelägna. Att invånare har god tillgång till vård då de behöver den är en självklarhet.
Läs mer


Nu satsar vi på medarbetarna i vården

Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl.
Regionens starka och stabila ekonomi är en stor tillgång och möjliggör extra satsningar på vården. Den enskilt största satsningen kommer dock att göras på vårdens medarbetare, särskilt de som jobbar nätter och helger.
Läs mer


Vi vill bli den bästa arbetsgivaren

Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg
Vi har lyssnat på många av våra medarbetare och sätter igång ett stort förändringsarbete i sjukvården. Det är inte hus och teknik som är vårdens främsta tillgång, det är de anställda.
Läs mer


Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

Pressmeddelande
Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på en oroväckande inbromsning.
Läs mer