De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen

Debattartikel GP – Stefan Svensson m.fl.
S, V och MP i den rödgröna ledningen har ett planerat underskott på 1,4 miljarder kronor som förutsätter att regionens sjukhus har en budget i balans. Därför är vi förvånade över avsaknaden av nya insatser och åtgärder. I stället skjuts svåra beslut och frågor uppåt i systemet och istället för att axla ansvar skylls problem på andra.
Läs mer


Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS

Under tisdagen besökte Stefan Svensson och Pernilla Wendesten stiftelsen Kyrkans SOS. Där träffade de verksamhetschef Bo Erlandsson och styrelseordförande Tomas Rosenlundh. Det blev ett två timmar långt samtal om den ensamhet som finns i samhället, men också hur ideella krafter kan vara till hjälp och stöd för människor i kris.

Läs mer


Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus

Tidigare i veckan besökte kristdemokratiska regionpolitiker – Oscar Pihlblad, Per-Olof Blomqvist, Lisa Berglund, Lars-Inge Andersson, Pernilla Wendesten, Pernilla Hagman och Lina Lindh – spännande och viktiga verksamheter på Sahlgrenska universitetssjukhus.

Följande stod i fokus vid verksamhetsbesöket:
✔ Medicinsk fysik och teknik – ett arbete i syfte att patienter som undersöks eller behandlas med strålning får en god och säker vård.
✔ Bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag.
✔ Jubileumskliniken som erbjuder behandling för patienter med alla typer av tumörer.
✔ Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre, vars syfte är att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet.
✔ Klinisk forskning kring nya livräddande terapier.Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år

Pressmeddelande – Stefan Svensson m.fl.
I dag beslutade en enig regionstyrelse, på förslag från GrönBlå Samverkan, att delvis avskriva sjukhusens underskott för 2022. Avskrivningarna omfattar de åtta första månaderna förra året, då sjukhusen hade svårt att hämta hem de underskott som uppkommit och hade att hantera pandemins effekter och en återgång till ett normalläge. Samtidigt beslutades att sjukhusens ekonomi ska genomlysas externt och att budgetuppföljningen ska intensifieras samt att kollektivtrafikens självfinansiering ska öka från 2024.
Läs mer


Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården

Debattartikel Härryda-Posten – Pernilla Wendesten m.fl.
Under förra mandatperioden genomförde GrönBlå Samverkan en historisk lönesatsning på 700 miljoner kronor för att skapa konkurrenskraftiga och jämställda löner i Västra Götaland, utöver gällande avtal. Satsningen riktades till de personalgrupper som är svårast att rekrytera. Ny lönestatistik visar att satsningen blev en stor framgång.
Läs mer


Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik

Debattartikel GP – Oscar Pihlblad m.fl.
Att vi nu lever i en tid präglad av dystra ekonomiska utsikter har förmodligen inte undgått någon. För Västra Götalandsregionen råder inga undantag, utan det kommer att behövas tuffa prioriteringar under kommande år för att säkra driften av våra kärnverksamheter, till exempel sjukvården. Därför är det anmärkningsvärt att det rödgröna styret driver sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken.
Läs mer


Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal

Pressmeddelande –
Under onsdagens sammanträde i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden lade det rödgröna regionledningen ett yrkande om att identifiera sjukvårdsverksamheter som är beroende av inhyrd personal. Samtidigt pågår redan ett arbete för att minska beroendet av bemanningsföretag. I Västra Götalandsregionen är andelen inhyrd personal dessutom en av landets lägsta.
Läs mer


Ebba Busch i Göteborg

Ebba Busch på besök i Göteborg idag! Kristdemokrater från olika delar av Västra Götaland mötte upp och fick ta del av det arbete som pågår i regeringen samt informerade om läget i regionen och i kommunerna.


Sveriges äldre förtjänar bättre!

Debattartikel – Stefan Svensson och Jakob Forssmed
Trots att äldre på gruppnivå aldrig varit friskare och levt ett rikare liv än idag, så är bilden ibland den motsatta. Äldre blir ofta ”våra äldre” som ska tas om hand. Seniorpolitik begränsas ofta till att bara handla om pensioner och äldreomsorg. Det är viktiga reformområden, men innebär ett alltför snävt perspektiv på äldre. Sveriges äldre förtjänar bättre.
Läs mer