Regionen måste korta vårdköerna

Debattartikel Borås Tidning – Stefan Svensson
Patienten måste alltid vara i fokus och att ge vård inom vårdgarantins ramar måste gå före ideologiska skygglappar. Att rata andra vårdgivare än regionens egna är inte vägen framåt.
Läs merStudiebesök SkaS Skövde

Representanter från KD: s regionfullmäktigegrupp samt lokalavdelningen i Skövde besökte under fredagen det nya akut-och servicehuset vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Varmt tack till verksamhetschefer, projektledare och produktionsledare för mycket intressant information och rundtur i lokalerna.
De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen

Debattartikel GP – Stefan Svensson m.fl.
S, V och MP i den rödgröna ledningen har ett planerat underskott på 1,4 miljarder kronor som förutsätter att regionens sjukhus har en budget i balans. Därför är vi förvånade över avsaknaden av nya insatser och åtgärder. I stället skjuts svåra beslut och frågor uppåt i systemet och istället för att axla ansvar skylls problem på andra.
Läs mer


Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS

Under tisdagen besökte Stefan Svensson och Pernilla Wendesten stiftelsen Kyrkans SOS. Där träffade de verksamhetschef Bo Erlandsson och styrelseordförande Tomas Rosenlundh. Det blev ett två timmar långt samtal om den ensamhet som finns i samhället, men också hur ideella krafter kan vara till hjälp och stöd för människor i kris.

Läs mer


Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus

Tidigare i veckan besökte kristdemokratiska regionpolitiker – Oscar Pihlblad, Per-Olof Blomqvist, Lisa Berglund, Lars-Inge Andersson, Pernilla Wendesten, Pernilla Hagman och Lina Lindh – spännande och viktiga verksamheter på Sahlgrenska universitetssjukhus.

Följande stod i fokus vid verksamhetsbesöket:
✔ Medicinsk fysik och teknik – ett arbete i syfte att patienter som undersöks eller behandlas med strålning får en god och säker vård.
✔ Bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag.
✔ Jubileumskliniken som erbjuder behandling för patienter med alla typer av tumörer.
✔ Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre, vars syfte är att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet.
✔ Klinisk forskning kring nya livräddande terapier.Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år

Pressmeddelande – Stefan Svensson m.fl.
I dag beslutade en enig regionstyrelse, på förslag från GrönBlå Samverkan, att delvis avskriva sjukhusens underskott för 2022. Avskrivningarna omfattar de åtta första månaderna förra året, då sjukhusen hade svårt att hämta hem de underskott som uppkommit och hade att hantera pandemins effekter och en återgång till ett normalläge. Samtidigt beslutades att sjukhusens ekonomi ska genomlysas externt och att budgetuppföljningen ska intensifieras samt att kollektivtrafikens självfinansiering ska öka från 2024.
Läs mer