Sveriges äldre förtjänar bättre!

Debattartikel – Stefan Svensson och Jakob Forssmed
Trots att äldre på gruppnivå aldrig varit friskare och levt ett rikare liv än idag, så är bilden ibland den motsatta. Äldre blir ofta ”våra äldre” som ska tas om hand. Seniorpolitik begränsas ofta till att bara handla om pensioner och äldreomsorg. Det är viktiga reformområden, men innebär ett alltför snävt perspektiv på äldre. Sveriges äldre förtjänar bättre.
Läs mer
Besök på Sylte vårdcentral

I går gjorde Stefan Svensson, Gunilla Lindell och Maria Nilsson ett verksamhetsbesök på Sylte vårdcentral i Trollhättan. Där mötte personal upp för att berätta om verksamheten. Bland annat fördes samtal kring ungas psykiska ohälsa, arbetet under pandemin och utvecklingen av den nära vården.
Läs mer
Internationella sjuksköterskedagen

STORT TACK!

I dag på internationella sjuksköterskedagen vill vi hylla alla fantastiska sjuksköterskor.

Det har under lång tid varit hårt belastat inom den svenska vården. De senaste åren har det gång på gång belysts hur pressad svensk vård och vårdpersonal är. Nu är det de som står på frontlinjen mot viruset. Vi kommer fortsätta att kämpa för vården, och vi lovar att fortsätta prioritera det viktigaste – personalen.

Stort tack för ert värdefulla och viktiga jobb – både i kristider och alltid annars.


Ledningsgruppen på besök i Kristianstad

Kristdemokraternas ledningsgrupp i Västra Götalandsregionen är på besök i Kristianstad för att möta våra vänner i KD-ledningen i Region Skåne. Lärorikt och givande!


KD: s vårmotion – med kraftfulla satsningar på vården

I dag presenterades Kristdemokraternas budget som innehåller ett paket för nära vård. Det är reformer för en tillgängligare vård.
✔ Fler allmänläkare
✔ Hemsjukvård för äldre
✔ Patienter ska ha rätt till fast läkarkontakt
✔ Möjlighet för läkare att öppna egna läkarmottagningar