Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

Insändare Skaraborgs läns tidning – Conny Brännberg
Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång.
Läs mer


Äldre ska ha rätt slags vård

Debattartikel GT – Magnus Berntsson
Kristdemokraterna vill se att geriatrisk kompetens, kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Vårdpersonal ska arbeta med det som de är utbildade för. Därför behöver kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler egna vårdserviceteam.
Läs mer


Att få åldras i trygget och med värdighet

Insändare TTELA – Maria Nilsson
Alla äldre ska ha rätt till en god hemsjukvård med en trygg nära vård och omsorg. Vi i kristdemokrater vill skapa en mer personcentrerad organisation runt äldre som har omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov.
Läs mer


Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

Insändare Skaraborgs läns tidning – Conny Brännberg
Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång.
Läs mer


Värdig vård för äldre

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill
• se till att geriatrisk kompetens finns på alla vårdcentraler
• säkerställa en välfungerande vårdkedja för äldre, men också att antalet vårdplatser med geriatrisk kompetens möter behoven
• erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök
• ge fler äldre möjlighet att vårdas i hemmet.

Läs mer om vår politik i vårt  regionprogram.


Äldres självbestämmande i vården måste stärkas

Debattartikel GöteborgDirekt – Magnus Berntsson
Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande och valfrihet.
Läs mer