KD vill införa vårdserviceteam

Debattartikel Västgöta-Tidningar – Dan Hovskär
För att förbättra kvaliteten i vården behövs fler händer. Det krävs också att vi använder resurserna på rätt sätt. Varje personalkategori ska göra det som de är utbildade för. Kristdemokraterna vill därför att vårdpersonalen ska avlastas från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad ska fungera, men som inte kräver en lång vårdutbildning – så kallad vårdnära service.
Läs merÅterinför kömiljarden!

Debattartikel – Dan Hovskär
Regeringen avvecklade kömiljarden 2015 trots att Kristdemokraterna och flera andra varnade för konsekvenserna av detta. Enligt SKL:s öppna jämförelser har nu köerna ökat betydligt i Sverige sedan kömiljardens avskaffande och även vårdgarantin har påverkats i negativ bemärkelse.
Läs mer