Barn ska uppleva största möjliga trygghet i vården

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill
• öka antalet barnläkare inom primärvården
• säkerställa att antalet vårdplatser inom barn- och
ungdomssjukvården möter behoven
• säkerställa en fungerande vårdkedja för barn och unga
• erbjuda en personlig koordinator till familjer som har barn
med varaktig funktionsnedsättning och med många olika
vårdkontakter.

Läs mer om vår politik i vårt regionprogram.


Långsiktig satsning på barnsjukhuset

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. Som ett resultat av dessa diskussioner kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel till DSBUS för att främst finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling av barncancer. Från och med 2018 kommer förstärkningen att ingå i den vårdöverenskommelse som sjukhuset tecknar med den ansvariga hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.
Läs mer


Därför stärker vi det fria kulturlivet

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
GrönBlå Samverkan arbetar för att stärka möjligheterna för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Genom dessa insatser vill vi skapa bättre förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas.
Läs merFörlossningsvården fördelas mer resurser

I dag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) om fördelningen av statsbidrag till förlossningsvården.

Den svenska mödra- och förlossningsvården håller i internationella jämförelser en hög kvalitet. Trots det finns det tydliga utvecklingsområden. Förlossningsvård är ett komplext område med varierande behov av åtgärder och insatser som främst rör bemanning, kompetensutveckling och nya personcentrerade arbetssätt.
Läs mer


Vaccination mot rotavirus till alla barn i Västra Götaland blir kostnadsfritt

Idag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att vaccination mot rotavirus införs kostnadsfritt för alla barn i Västra Götaland. Rotavirus drabbar främst barn i åldrarna 6-24 månader och är den främsta orsaken till magsjuka bland barn i Sverige. Det är mycket smittsamt. Sjukdomsbördan av rotavirusinfektion är stor i Sverige och i princip alla barn har vid fem års ålder varit infekterade med viruset.
Läs mer