Stödet till personer med spelberoende måste öka

Debattartikel – Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L)
Västra Götalandsregionen kommer från och med i år att flytta fram positionerna för att hjälpa personer med spelberoende. Snart öppnar vi en regional enhet med fokus på att stödja människor med denna problematik.
Läs merSpelmissbrukare ska få mer hjälp i VG-regionen

Debattartikel GT – Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L)

Under förra året spelade svenskarna för 47 miljarder kronor hos aktörer med svenskt tillstånd. Spel hos aktörer utan svenskt tillstånd ökar stadigt. Enligt folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät ägnar sig 3 procent av svenskarna åt riskabelt spelande. Den andel av befolkningen som lider av ett patologiskt spelande, hasardspelsyndrom, verkar öka. Denna form av missbruk, oftast kallat spelberoende, har inte mötts med behandling i en omfattning som behovet kräver. Eftersom det tidigare har funnits oklarheter kring ansvarsfördelning och diagnos har spelberoende ofta blivit en fråga för kronofogden snarare än för psykiatrin.
Läs mer