GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

Pressmeddelande-
Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

GrönBlå Samverkan fortsätter, såsom största politiska konstellation, att leda Västra Götalandsregionen i minoritet med 68 av regionfullmäktiges 149 mandat. GrönBlå Samverkan lade under den gångna mandatperioden fast en politisk linje präglad av kontinuitet och långsiktighet och utgångspunkten för det fortsatta arbetet och politikutveckling är GrönBlå Samverkans budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni i år.

Den nytillträdda regionstyrelsegruppen har följande sammansättning:

Ordförande regionstyrelsen och regionråd

Johnny Magnusson, gruppledare (M), Göteborg
Regionråd (och gruppledare)
Kristina Jonäng (C), Uddevalla
Conny Brännberg (KD), Skövde
Jonas Andersson (L), Partille
Ulrika Frick (MP), Mölndal

Övriga regionråd
Lars Holmin (M), Ulricehamn
Linn Brandström (M), Töreboda

Ersättare i regionstyrelsen
Charlotte Nordström (M), Skara
Henrik Ripa, (M), Lerum
Peter Hermansson (M), Göteborg
Cecilia Andersson (C), Brämhult
Maria Nilsson (KD), Vänersborg
Carina Liljesand (L), Göteborg
Tony Johansson (MP), Mellerud

Även presidiet till regionfullmäktige valdes, vilket innebär att regionfullmäktige för första gången får en kvinna som ordförande.

Ordförande regionfullmäktige
Annika Tännström (M), Kungälv

2:e vice ordförande, regionfullmäktige
Magnus Berntsson (KD), Göteborg

Nomineringar till övriga styrelser, nämnder etc. kommer att presenteras senare och inför regionfullmäktige den 27 november då val till dessa kommer att ske.


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer