GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp vald

Pressmeddelande-
Regionfullmäktige röstade på tisdagen fram de sju regionråd och sju ersättare i regionstyrelsen som utgör GrönBlå Samverkans regionstyrelsegrupp under den kommande mandatperioden. Regionfullmäktige valde även Johnny Magnusson (M) till posten som regionstyrelsen ordförande.

GrönBlå Samverkan fortsätter, såsom största politiska konstellation, att leda Västra Götalandsregionen i minoritet med 68 av regionfullmäktiges 149 mandat. GrönBlå Samverkan lade under den gångna mandatperioden fast en politisk linje präglad av kontinuitet och långsiktighet och utgångspunkten för det fortsatta arbetet och politikutveckling är GrönBlå Samverkans budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni i år.

Den nytillträdda regionstyrelsegruppen har följande sammansättning:

Ordförande regionstyrelsen och regionråd

Johnny Magnusson, gruppledare (M), Göteborg
Regionråd (och gruppledare)
Kristina Jonäng (C), Uddevalla
Conny Brännberg (KD), Skövde
Jonas Andersson (L), Partille
Ulrika Frick (MP), Mölndal

Övriga regionråd
Lars Holmin (M), Ulricehamn
Linn Brandström (M), Töreboda

Ersättare i regionstyrelsen
Charlotte Nordström (M), Skara
Henrik Ripa, (M), Lerum
Peter Hermansson (M), Göteborg
Cecilia Andersson (C), Brämhult
Maria Nilsson (KD), Vänersborg
Carina Liljesand (L), Göteborg
Tony Johansson (MP), Mellerud

Även presidiet till regionfullmäktige valdes, vilket innebär att regionfullmäktige för första gången får en kvinna som ordförande.

Ordförande regionfullmäktige
Annika Tännström (M), Kungälv

2:e vice ordförande, regionfullmäktige
Magnus Berntsson (KD), Göteborg

Nomineringar till övriga styrelser, nämnder etc. kommer att presenteras senare och inför regionfullmäktige den 27 november då val till dessa kommer att ske.


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer