Aronsson(s) ideologiska övertygelse leder honom fel

Beskrivningarna ska ses för vad de är. En ideologisk uppladdning inför valet i höst men med liten koppling till verkligheten.

En sak har Aronsson rätt i. Väljarna ser sjukvården som en av de viktigaste valfrågorna. Vi kristdemokrater välkomnar det. Förtroendet för sjukvården i VGR, där vi kristdemokrater är en del av den GrönBlå ledningen, är hög. På VGR:s hemsida, daterad februari 2021, visar det sig att 88 procent av invånarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Den siffran behöver höjas men visar samtidigt att den eländesbeskrivning Aronsson ägnar sig åt helt saknar grund.

Aronssons attack på det fria vårdvalet, där patienterna själva väljer vårdcentral, skorrar också falskt. VGRfokus kunde 2020 redovisa att en övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får. Bland de 10 populäraste vårdcentralerna drevs fem av regionen och övriga fem av privata aktörer. Det visar att systemet fungerar. För oss kristdemokrater är det ingen överraskning att såväl privata som offentliga vårdgivare kan bedriva bra vård. Sannolikt är det mer svårsmält för Aronsson men vi kommer även fortsättningsvis slå vakt om medborgarnas valfrihet.

Avseende vårdköerna delar vi Aronssons problembild. Köerna är för långa och pandemin har förvärrat dem. Men till skillnad från Aronsson vill vi inte att regionens personal, som fått jobba hårt under pandemin och där många är slitna, ensamma ska behöva korta köerna. Tvärtom vill vi mobilisera alla tillgängliga resurser. Den extra miljard som avsattes i 2022 års budget är således tillgänglig för såväl regionens egna verksamheter som för privata utförare som bidrar till att korta vårdköerna. Det är med denna typ av pragmatism som vi gör sjukvården bättre, inte med de ideologiska skygglappar som begränsar Aronssons synfält.

Stefan Svensson (KD), Regionrådskandidat


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer