Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande

Västra Götalandsregionen behöver ta ett större ansvar för att få ekonomin att gå ihop. Det menar Moderaterna och Kristdemokraterna som vid tisdagens regionstyrelsesammanträde la fram ett antal förslag för att hålla nere kostnaderna.

Budgeten för Västra Götalandsregionen 2023 antogs med ett på förhand förväntat underskott om cirka 1.4 miljarder kronor. Prognoserna visar att det med största sannolikhet kommer se ännu sämre ut vid årets slut. Mellan januari – mars i år är det samlade underskottet för regionens sjukhus på 696 miljoner kronor.

Moderaterna och Kristdemokraternas förslag handlar bland annat om att genomföra en översyn av kostnader för konferenser, framtagande av plan för effektivare nyttjande av lokaler och avbrytande av upphandlingen av regionens hus i Vänersborg. Därtill föreslog de två partierna åtgärder för större återhållsamhet vid nyrekryteringar samt att regionen ska avsluta förnyelsen av ramavtal för 2023 inom kommunikation, varumärkesstrategi samt mediebyråtjänster. Regionstyrelsen har nu skickat ärendet vidare för beredning inför beslut.

– Att ta ansvar för den ekonomiska situationen är inte bara en skyldighet, utan också en möjlighet att visa ledarskap. Genom att gemensamt arbeta för att vända utvecklingen och granska områden där vi kan spara in på skattebetalarnas pengar, visar vi att vi är beredda att ta itu med de utmaningar som regionen står inför. Tillsammans kan vi inspirera andra att följa vårt exempel och arbeta mot en hållbar ekonomisk framtid för Västra Götalandsregionen, säger Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen.

– Vi riktar udden mot dyr administration och kostsamma externa evenemang samt bristande effektivitet inom lokalförsörjningen. I den ekonomiska verklighet som råder krävs att regionen är trovärdig i sin styrning och ledarskap. Det innebär också ett viktigt signalvärde för de som sliter med sina budgetar inom sjukvården. Det handlar om att alla måste bidra i arbetet att vända utvecklingen, säger Stefan Svensson (KD), regionråd.

Kontakt:

Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen
070- 562 62 79

Stefan Svensson (KD), regionråd
076 – 496 27 75


Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer