Att få åldras i trygget och med värdighet

Insändare TTELA – Maria Nilsson
Alla äldre ska ha rätt till en god hemsjukvård med en trygg nära vård och omsorg. Vi i kristdemokrater vill skapa en mer personcentrerad organisation runt äldre som har omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov.

I Kristdemokraternas förslag till statsbudget avsattes 6,2 miljarder kronor per år för att alla äldre ska få tillgång till hemsjukvård av hög kvalitet. Hemsjukvården ska bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterska, distriktssjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och demenssjuksköterska.

För äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård en ökad trygghet, bättre hälsa, och minskad stress. Det är viktiga delar för att människor med vårdbehov ska få möjlighet att åldras i trygghet och med värdighet.

En röst på Kristdemokraterna är en röst för värdig vård och omsorg. Du ska kunna lita på vården.

Maria Nilsson (KD), regionpolitiker


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer