Att få åldras i trygget och med värdighet

Insändare TTELA – Maria Nilsson
Alla äldre ska ha rätt till en god hemsjukvård med en trygg nära vård och omsorg. Vi i kristdemokrater vill skapa en mer personcentrerad organisation runt äldre som har omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov.

I Kristdemokraternas förslag till statsbudget avsattes 6,2 miljarder kronor per år för att alla äldre ska få tillgång till hemsjukvård av hög kvalitet. Hemsjukvården ska bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterska, distriktssjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och demenssjuksköterska.

För äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård en ökad trygghet, bättre hälsa, och minskad stress. Det är viktiga delar för att människor med vårdbehov ska få möjlighet att åldras i trygghet och med värdighet.

En röst på Kristdemokraterna är en röst för värdig vård och omsorg. Du ska kunna lita på vården.

Maria Nilsson (KD), regionpolitiker


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer