Att få åldras i trygget och med värdighet

Insändare TTELA – Maria Nilsson
Alla äldre ska ha rätt till en god hemsjukvård med en trygg nära vård och omsorg. Vi i kristdemokrater vill skapa en mer personcentrerad organisation runt äldre som har omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov.

I Kristdemokraternas förslag till statsbudget avsattes 6,2 miljarder kronor per år för att alla äldre ska få tillgång till hemsjukvård av hög kvalitet. Hemsjukvården ska bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterska, distriktssjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och demenssjuksköterska.

För äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård en ökad trygghet, bättre hälsa, och minskad stress. Det är viktiga delar för att människor med vårdbehov ska få möjlighet att åldras i trygghet och med värdighet.

En röst på Kristdemokraterna är en röst för värdig vård och omsorg. Du ska kunna lita på vården.

Maria Nilsson (KD), regionpolitiker


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer