Att se en människa kan rädda dess liv

Debattartikel GT – Monica Selin
I dag, den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen. Varje år dör ungefär 1 500 personer i Sverige genom självmord. Det är mer än fyra stycken om dagen. Mer än en var sjätte timme. Antalet personer som genomför suicidförsök brukar uppskattas till ungefär tio gånger fler. Vid varje självmord och varje självmordsförsök drabbas också nära och kära, vänner och anhöriga.

Statistik rörande självmord är osäker statistik. Mörkertalet är stort. Säkert är dock att vi är många som rörs och berörs av de psykiska olycksfall som sker omkring oss.

För en människa som mår så dåligt att själva livet känns omöjligt att utstå spelar sjukvården en mycket viktig roll. Naturligtvis för att förebygga i ett tidigt skede, men också för att rädda liv i en akut situation eller hjälpa på vägen tillbaka efter ett suicidförsök. Men hur tillgänglig och högkvalitativ sjukvården än lyckas bli så kan den aldrig ersätta de mänskliga möten som sker i vår vardag. Möten där vi, var och en av oss, kan göra skillnad för medmänniskor som mår dåligt. För vänner, kolleger, familj, släktingar och bekanta som tänker på självmord. Därför har Psykiatribredningen i Västra Götalandsregionen tagit initiativ till en kampanj som riktar sig till allmänheten med syfte att sprida kunskap om hur självmord kan förebyggas.

Eftersom självmord fortfarande, tyvärr, är väldigt tabubelagt är det för de flesta av oss svårt att prata om. Det kan kännas så svårt att vi inte ens vågar närma oss en människa som mår dåligt. Därför måste vi alla hjälpas åt för att bryta tystnaden kring en alltför vanligt dödsorsak.

Sedan i måndags är kampanjen Steg för livet i gång. I sociala medier rullar en film med samma namn som kampanjen. En film som beskriver hur en självmordsbenägen person kan tänka och känna sig och vad du som medmänniska kan göra för att förhindra självmord. För att rädda liv. Under veckan har också en serie föreläsningar som riktat sig till både personal och allmänhet ägt rum på våra sjukhus runtom i Västra Götalandsregionen. På vårdcentraler och sjukhus finns en folder som beskriver de viktiga stegen för att närma sig, lyssna på och hjälpa en person som mår dåligt. Dessa steg och mer information finns också att läsa om på kampanjhemsidan stegforlivet.se.

Ingen människa kan göra allt. Men alla kan göra något. Att se och våga närma sig en människa som upplever livet för svårt att utstå kan räcka för att rädda liv. Fråga hur personen mår, egentligen. Fråga om hen funderat på att avsluta sitt liv. Sträck ut en hand och ta ett steg för livet!

Monica Selin (KD)
Regionråd och ordförande för Psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer