Attackerna mot blåljuspersonal måste få ett slut

Debattartikel Västgöta-Tidningarna – Dan Hovskär
Nu har blåljusutredningen lagt fram sitt förslag. Utredningen som fick i uppdrag att komma med förslag på hur blåljuspersonal och andra utsatta yrkesgrupper bättre ska kunna skyddas.

Det finns flera bra förslag i utredningen som jag och Kristdemokraterna tidigare har efterlyst. Det är en viktig markering att samhällen tar de här brotten på allvar. Det är inte bara ett hot mot blåljuspersonalen, det är ett hot mot hela vår demokrati och allas vår säkerhet, och måste få ett slut. Trygghetsfrågorna måste vi ständigt jobba med.
Utredaren Anders Perklev presenterade tre förslag på åtgärder. Införandet av brottet blåljussabotage, som ska kunna ge fängelse i högst fyra år för brott av normalgraden, är ett av dem. Även skadegörelse mot bland annat polisbilar, ambulanser och annan utrustning räknas till detta.

Samt en ny bestämmelse ska förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.

Saker som däremot saknas i utredningen är att vårdpersonal på tex. akutmottagningar inte är med. Där kan det bli många tuffa situationer när skadade kommer in på akuten för vård tex. vid skjutningar och gängbråk. 22 procent av undersköterskorna uppger att de utsätts för hot och våld varje vecka. Även situationen för åklagare och rättsväsendet är ju något man behöver titta över, men som man inte har med i utredningen nu.

Något som KD efterlyst samtidigt är att det behövs också fler poliser och ökade resurser. Kristdemokraterna har föreslagit 10 000 fler poliser till år 2025.

Förslagen om de skärpta straffen mot blåljuspersonal kan ha en avskräckande effekt. Och förhoppningsvis tänker våldsverkarna till mer innan olika attacker sker, så de uteblir. Men polisnärvaron och resurserna för polisen måste också öka.

Att säkerställa lag och ordning måste prioriteras – men inte minst att komma åt de som ägnar sig åt att förstöra, hota och våldföra sig mot våra samhällsviktiga verksamheter. Blåljuspersonalen är ju till för att hjälpa oss i utsatta situationer! Men detta är bara en del av åtgärderna som måste till för att få bukt med attackerna mot blåljuspersonal.

Man måste hela tiden jobba förebyggande i tidiga åldrar för att få respekt för varandra och jobba med värderingsfrågor, hur vi behandlar varandra. Det är på det sättet vi bygger ett tryggare samhälle för oss alla. Trygghet börjar i det lilla, heter det ju.

Dan Hovskär (KD)
Kommun och Regionpolitiker


Stefan Svensson vald till regionrådskandidat


Läs mer

Kristdemokraterna för en jämlik vård


Läs mer

Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer