Bekämpa den ofrivilliga ensamheten

Insändare TTELA – Maria Nilsson
Den är ett av våra stora folkhälsoproblem och utgör en minst lika stor riskfaktor att dö i förtid som rökning och fetma.

Regeringen gör i budgetpropositionen för 2023 den största satsningen någonsin på att bryta ensamhet och främja gemenskap genom flera olika förslag. 300 miljoner kronor per år avsätts till en gemenskapssatsning som syftar till att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet.

Satsningen innefattar ett stort batteri av insatser: Framtagande av en nationell strategi för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet, medel till kommuner och regioner för förebyggande äldre- och hälsosamtal, riktade insatser mot äldre. Pengar avsätts även till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet. Därtill satsar regeringen på att införa ett fritidskort för barn och unga, som syftar till att ge fler en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra.

Men Kristdemokraterna ser också möjligheter för regionen att bidra mer. I vårt förslag till tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2023 avsätts totalt 60 miljoner kronor 2023-2025 för att stärka civilsamhällets arbete med att bryta ofrivillig ensamhet. Även om vårt förslag föll till fördel av den rödgröna ledningens tilläggsbudget kommer vi fortsatt kämpa för att frågan ska få ökat fokus i regionen.

Att bekämpa ensamheten och dess förödande konsekvenser måste vara en gemensam och högt prioriterad uppgift i vårt samhälle, så även för varje för politiker, oavsett färg.

Maria Nilsson (KD),

tillträdande andre vice ordförande i Delregional nämnd norra


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer