Bekämpa den ofrivilliga ensamheten

Insändare TTELA – Maria Nilsson
Den är ett av våra stora folkhälsoproblem och utgör en minst lika stor riskfaktor att dö i förtid som rökning och fetma.

Regeringen gör i budgetpropositionen för 2023 den största satsningen någonsin på att bryta ensamhet och främja gemenskap genom flera olika förslag. 300 miljoner kronor per år avsätts till en gemenskapssatsning som syftar till att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet.

Satsningen innefattar ett stort batteri av insatser: Framtagande av en nationell strategi för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet, medel till kommuner och regioner för förebyggande äldre- och hälsosamtal, riktade insatser mot äldre. Pengar avsätts även till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet. Därtill satsar regeringen på att införa ett fritidskort för barn och unga, som syftar till att ge fler en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra.

Men Kristdemokraterna ser också möjligheter för regionen att bidra mer. I vårt förslag till tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2023 avsätts totalt 60 miljoner kronor 2023-2025 för att stärka civilsamhällets arbete med att bryta ofrivillig ensamhet. Även om vårt förslag föll till fördel av den rödgröna ledningens tilläggsbudget kommer vi fortsatt kämpa för att frågan ska få ökat fokus i regionen.

Att bekämpa ensamheten och dess förödande konsekvenser måste vara en gemensam och högt prioriterad uppgift i vårt samhälle, så även för varje för politiker, oavsett färg.

Maria Nilsson (KD),

tillträdande andre vice ordförande i Delregional nämnd norra


Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal


Läs mer

Ebba Busch i Göteborg


Läs mer

S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet


Läs mer

Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer