Besök i Borås, Kungälv och Ale

Under torsdagen besökte Acko Ankarberg Johansson, ordförande riksdagens socialutskott, Stefan Svensson, Lisa Berglund och Valeria Kant Herkules vårdcentral i Borås. Vårdcentralen drivs av Praktikertjänst och har haft en stark utveckling sedan de startade 2002. Vårdvalets införande 2009 gav dem en möjlighet att expandera och det är idag närmare 50 anställda som arbetar där.

Nästa stopp blev Kungälvs sjukhus. Där mötte Gun-Marie Daun upp. Biträdande sjukhusdirektör Katarina Andersson visade sedan runt på sjukhuset. Fokus låg på de ännu icke öppnade vårdavdelningarna som kommer fyllas under 2023 med bland annat verksamheter inom psykiatri och geriatrik.

Sista stoppet blev Ale. Där slöt Sune Rydén Sune Rydén upp för ett besök vid ambulansstationen. Den beskrivs på deras hemsida på följande sätt: ”Ambulansen i Ale servar ca 28 000 invånare i ett område som sträcker sig från Angeredsbron i söder upp mot Lilla Edet i norr, mot Alingsås/Sollebrunn i öster med en naturlig gräns av Göta Älv i väst.”


Ebba Busch i Göteborg


Läs mer

S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet


Läs mer

Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer