Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa

Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Socialutskottet i riksdagen och sjukvårdspolitiktalesperson för KD, var i Falköping under måndagen. Tillsammans med Stefan Svensson, Dan Hovskär, Maria Bruckshaw och Tommy Larsson besökte hon Vårdcentralen Oden i Falköping.

Där fick besökarna en genomgång om UPH, Ungas Psykiska Hälsa. Det är en av två specialistmottagningar som finns i Skaraborg, för barn och ungdomar med olika psykiska besvär. Det innebär att vårdcentralen har en samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation för barn och unga med psykisk ohälsa. Ett bra exempel på hur olika familjer och barn/ungdomar fått bra hjälp att klara av vardagen!


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer

Valfrihet stärker sjukvården


Läs mer