Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa

Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Socialutskottet i riksdagen och sjukvårdspolitiktalesperson för KD, var i Falköping under måndagen. Tillsammans med Stefan Svensson, Dan Hovskär, Maria Bruckshaw och Tommy Larsson besökte hon Vårdcentralen Oden i Falköping.

Där fick besökarna en genomgång om UPH, Ungas Psykiska Hälsa. Det är en av två specialistmottagningar som finns i Skaraborg, för barn och ungdomar med olika psykiska besvär. Det innebär att vårdcentralen har en samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation för barn och unga med psykisk ohälsa. Ett bra exempel på hur olika familjer och barn/ungdomar fått bra hjälp att klara av vardagen!


Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer

Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal


Läs mer

Ebba Busch i Göteborg


Läs mer

S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet


Läs mer

Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer