Besök på Sylte vårdcentral

I går gjorde Stefan Svensson, Gunilla Lindell och Maria Nilsson ett verksamhetsbesök på Sylte vårdcentral i Trollhättan. Där mötte personal upp för att berätta om verksamheten. Bland annat fördes samtal kring ungas psykiska ohälsa, arbetet under pandemin och utvecklingen av den nära vården.

2018 startade projektet Ungas psykiska hälsa (UPH). Projektet har gått ut på att ha förstärkta vårdcentraler med kompetens kring psykisk ohälsa har varit framgångsrikt. Därför har projektet i år blivit en permanent del av Västra Götalandsregionens verksamhet. Sylte vårdcentral är en av de vårdcentraler som har detta uppdrag. Det innebär att vårdcentralen har en samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och för barn och unga (6-17 år) med psykisk ohälsa.


Låt staten ta över sjukvården


Läs mer

Flera verksamhetsbesök i Lidköping


Läs mer

Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård


Läs mer

Öka kunskaperna om kvinnosjukdomar


Läs mer

Aronsson(s) ideologiska övertygelse leder honom fel


Läs mer

Kulturkonferens för att motverka trakasserier


Läs mer

Nu satsar vi 700 miljoner kronor på höjda löner till vårdpersonalen


Läs mer

Verksamhetsbesök vid Hospice Gabriel


Läs mer

Konstepidemin i Göteborg


Läs mer

Verksamhetsbesök vid Sotenäs Vårdcentral


Läs mer