Besök på Sylte vårdcentral

I går gjorde Stefan Svensson, Gunilla Lindell och Maria Nilsson ett verksamhetsbesök på Sylte vårdcentral i Trollhättan. Där mötte personal upp för att berätta om verksamheten. Bland annat fördes samtal kring ungas psykiska ohälsa, arbetet under pandemin och utvecklingen av den nära vården.

2018 startade projektet Ungas psykiska hälsa (UPH). Projektet har gått ut på att ha förstärkta vårdcentraler med kompetens kring psykisk ohälsa har varit framgångsrikt. Därför har projektet i år blivit en permanent del av Västra Götalandsregionens verksamhet. Sylte vårdcentral är en av de vårdcentraler som har detta uppdrag. Det innebär att vårdcentralen har en samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och för barn och unga (6-17 år) med psykisk ohälsa.


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer