Bojkott en populistisk idé som sår split

Debattartikel GP – Conny Brännberg (KD) och Lars Nordström (L)
Alex Bergström (S) vill att Västra Götalandsregionen ska avstå från att delta på Bokmässan. Men att politisera mässan och splittra partiernas hållning att ständigt arbeta med att försvara och befästa demokratin leder sällan till något fruktbart.

Bok- och biblioteksmässan är en av regionens största och viktigaste påverkansarenor. Vi som ansvarar för Västra Götalandsregionens kulturpolitik har god erfarenhet av mässans betydelse inte bara för litteraturens roll och ställning, utan också vikten av att värna de grundläggande demokratiska värderingarna.

Att regionen är en synlig och aktiv part i samtal och debatter är för oss en självklarhet. Ledningen för Bok- och biblioteksmässan avgör vilka de bjuder in och de gör en noggrann prövning av de som medverkar. Vi förutsätter att inga olagliga uttryck förekommer.

Alex Bergström (S), en av de tyngsta socialdemokratiska politikerna i Västsverige, vill att regionen ska avstå från att delta i årets utställning, seminarier och arrangemang. Detta är ett försök att politisera mässan och en ambition att splittra partiernas hållning. Vi menar att vi ständigt måste arbeta med att försvara och befästa demokratin. Menar socialdemokraterna att det bästa samtalet förs i olika hus i stället för att vi deltar i det gemensamma samtalet på mässan? Är det då inte en uppenbar risk att vi snarare sitter i olika hus och talar om varandra, i stället för att mötas och prata med varandra?

Vi är oroade för populistiska idéer och utspel. De leder sällan till något fruktbart, men orsakar ofta splittring.

Vi har uppfattat att Socialdemokraterna i regionen har delat vår uppfattning att vi ska värna yttrandefriheten och aktivt delta i olika samtal. Denna nya hållning, att helt avstå från deltagande, är ett stort steg i en helt annan riktning än vi förväntade oss av regionrådet.

Det socialdemokratiska partiet har bokat plats på Bok- och biblioteksmässan. Hade det inte varit bättre att Alex Bergström kritiserat sina egna led? Vi kan inte förstå varför partiet ska vara där, men samtidigt anse att vi andra inte ska delta.

Som företrädare för kulturnämndens ledning vill vi klargöra att vi har förtroende för de förtroendevalda, tjänstepersoner och olika regionala organisationer som vill delta på Bok- och biblioteksmässan. Någon rekommendation att avstå har vi inte för avsikt att uttala. Snarare tvärtom. Mot denna bakgrund önskar vi få vi veta om detta är Socialdemokraternas inställning eller enbart en personlig rekommendation från regionrådet Alex Bergström (S).

Conny Brännberg (KD)
ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Lars Nordström (L)
1:e vice ordf kulturnämnden Västra Götalandsregionen


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer