Brist på arbetskraft – en stor utmaning i Västra Götaland

Debattartikel Borås tidning – Gunilla Lindell m.fl.
Det går bra för vår region och Västsverige står därmed starkt rustat att möta en förväntad nedgång i svensk ekonomi nästa år. Arbetslösheten har under flera år varit lägre än riksgenomsnittet. Tack vare att allt fler människor jobbar och betalar skatt är också skatteintäkterna höga.

Samtidigt finns utmaningar. Den största utmaningen på arbetsmarknaden i Västra Götaland är att hitta tillräckligt med arbetskraft inom exempelvis tekniska yrken, service och logistik, men också arbetskraft till framgångsrika företag som behöver anställa nyckelpersoner till specifika ledningsfunktioner.

Tillsammans med kommunerna och ett flertal aktörer ska Västra Götalandsregionen fortsätta att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning. Det handlar i grunden om att utbildning har en stark koppling till hälsa, där forskningen visar att de barn som klarar sina studier har en bättre chans att få en god hälsa, men också om att klara kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden i framtiden.

Parallellt med att många arbetsplatser skriker efter arbetskraft, finns också behov av vidareutbildning för att minska matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Inte minst de stora förväntningarna på en omställning inom industrin för att bidra till att hejda klimatförändringarna, gör att det krävs såväl ingenjörer till industrin men också vidareutbildning av dem som idag är anställda i till exempel fordonsföretag och petrokemi för att stärka arbetet med elektrifiering, skiften till nya bränslen och material liksom nya arbetssätt, cirkulärt tänkande, energieffektivisering samt klimatsmarta strategier.

Västra Götaland har bestämt sig för att ta ledningen i Europa när det gäller fossilfrihet. Det skulle vara enkelt att undvika ett sådant ledarskap med hänvisning till att många stora industrier med stora punktutsläpp av koldioxid finns i länet. Men vår ambition om att bli fossilberoende till år 2030 ligger fast.

Många av regionens globala företag har egna stora forsknings- och utvecklingsresurser som i princip har fördubblats de senaste åren. Det finns således förutsättningar rent ekonomiskt att göra satsningar samt omställning till mer digitaliserade och konkurrenskraftiga företag. Det är rimligt att Västra Götalandsregionen som ansvarig för regional utveckling i länet medverkar till att industrin snabbt och smidigt klarar den omfattande omställning som nu ligger framför oss. Vi står redo med resurser i regionutvecklingsnämnden för att jobba ännu mer aktivt med kompetensförsörjning de kommande åren.

Under 2020 har Västra Götalandsregionen ambitionen att fortsätta dialogen med regeringen om framtidens arbetsmarknadspolitik. Frågan om kompetensförsörjning i företagen bör knytas närmare den politik som syftar till att hjälpa individer vid arbetslöshet.

Den matchningsproblematik som Sverige och särskilt Västra Götaland har, är inte bara dyrt för samhället utan också för individen. Det är orimligt att människor först ska hamna i arbetslöshet och sedan bli föremål för arbetsmarknadsutbildning som inte stämmer överens med arbetsmarknadens behov, samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft.

Kristina Jonäng (C)
ordförande, regionutvecklingsnämnden

Helena Holmberg (L)
1:e vice ordförande

Lars Holmin (M)
Ledamot

Gunilla Lindell (KD)
ledamot

Emma Nohrèn (MP)
ledamot


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer